15 empreses locals sol·liciten ajudes per a la contractació laboral

0
347

15 empreses locals sol·liciten ajudes per a la contractació laboral

Ajudes per a la contractació laboral Les ajudes són per a 25 contractes realitzats després de l’estat d’alarma o la finalització dels ERTO. L’import destinat a aquest ajut és de 70.588 €.

L’ajut per a la creació de noves empreses per part d’autònoms donats d’alta a partir de l’1 de juliol, continua oberta fins el 15 d’octubre.

15 empreses locals han sol·licitat l’ajut

per fer front a la contractació laboral, després de l’estat de l’alarma o amb la incorporació de personal en ERTO.

Aquests negocis han sol·licitat ajudes per a un total de 25 contractes laborals, que es troben en fase de valoració.

La partida econòmica destinada és de 70.588 €.

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, ha assegurat que

“és un bon indicador, perquè demostra que tot i l’actual crisi, el mercat laboral és viu i els empresaris fan esforços per mantenir els seus treballadors.

A l’Ajuntament tenim la mà estesa per incidir en ajudes que permetin al teixit econòmic superar aquest moment tan complex”.

El termini per optar a aquest ajut va finalitzar el passat 14 de setembre, però encara es manté activa l’ajuda a empreses creades entre l’1 de juliol i fins el 15 d’octubre de 2020, per part d’autònoms.

Per a optar-hi cal presentar un pla de negoci, amb el pla econòmic-financer detallat, estar donat d’alta al RETA i al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Les despeses subvencionables seran únicament les necessàries per a la posada en marxa del negoci.

L’import màxim a percebre és de fins a 2.500 €, i les despeses tenen caràcter retroactiu en el cas d’empreses que hagin iniciat l’activitat prèviament a la sol·licitud de l’ajuda.

Les persones interessades poden presentar la documentació necessària al portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat, fins el 15 d’octubre.

Més informació: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-covid-19/ajudes-extraordinaries-empreses-ajuntament-de-sitges/ajuts-destinats-a-la-creacio-dempreses-per-part-de-persones-autonomes