22a. edició del concurs de fotografia de la Festa Major de Sitges 2021

0
490

Concurs de fotografia de la Festa Major de Sitges 2021

La Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, convoca la 22a. edició del concurs de fotografia de la Festa Major de Sitges 2021

Pot participar tothom que ho desitgi

Temàtica del Concurs de fotografia de Festa Major de Sitges 2021

Qualsevol acte de les Festes Majors de Sant Bartomeu i Santa Tecla d’aquest any i anteriors, no premiades en aquest concurs.

Tema “A”: El Foc (Diables, drac, àliga, castell de focs …)

Tema “B”: Qualsevol acte excepte el foc (Gegants, bastons, sardanes…)

Modalitat: Blanc i negre o color i fetes amb qualsevol tècnica.

Mides: Només es podran presentar imatges en format digital.

El format de la imatge haurà de ser de 2.400 píxels, la banda més llarga, a una resolució 300 dpi i en format JPG.
Nombre de fotografies: Un màxim de dos per tema.

Identificació: Cada imatge (fitxer) s’identificarà amb un títol i la lletra del tema i aquestes s’enviaran a la següent adreça electrònica: fotositges.concursos@gmail.com

En el correu electrònic de tramesa de les imatges, s’han de fer constar les següents dades: tema; títol de cada fitxer; autor: nom i cognoms; adreça, població i codi postal; telèfon i adreça electrònica.

Premis del Concurs de fotografia de Festa Major de Sitges 2021:

Tema “A”

1r. Premi: 100 € i diploma.
2n. Premi: Obsequi i diploma.
3r. Premi: Obsequi i diploma.

Tema “B”

1r. Premi: 100 € i diploma.
2n. Premi: Obsequi i diploma.
3r. Premi: Obsequi i diploma.
Cada participant optarà només a un premi.

Calendari:

Presentació de les obres: Del 23 d’agost al 7 de setembre de 2021.

Veredicte del jurat: Dins la primera quinzena de setembre de 2021. Un cop finalitzada la deliberació, no s’admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable. Als premiats, se’ls comunicarà per correu electrònic. L’acta del resultat es publicarà a la pàgina web de la Secció Fotogràfica del GES: www.fotositges.com

Exposició: Si les mesures de la pandèmia ho permeten, les fotografies premiades i finalistes s’exposaran del 18 de setembre al 3 d’octubre a l’Espai Cultural Pere Stämpfli (c. d’en Bosc, 9). També es podran veure al web www.fotositges.com, al facebook Secció Fotogràfica Grup d’Estudis Sitgetans i a Instagram fotositges.

Lliurament de premis: Degut a la situació actual produïda pel Covid 19, si les condicions ho permeten hi haurà acte de repartiment de premis a la inauguració de l’exposició el 18 de setembre a les 19 h. En cas contrari, aquests es faran arribar als premiats i premiades.

Consideracions generals:

Pel fet de prendre part en aquest concurs, els autors reconeixen ésser posseïdors del Copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenen els drets d’autor i d’imatge.

Les fotografies guardonades i finalistes quedaran en propietat del Grup d’Estudis Sitgetans. Els autors/es autoritzen a aquesta entitat o a qualsevol persona física, jurídica o pública que aquesta decideixi a reproduir les fotografies en qualsevol mitjà, sempre indicant el seu nom.

La resta d’arxius s’esborren una vegada conclòs el concurs.

També es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per a la reproducció de les seves obres per interessos d’exposició, catàlegs, dossiers de premsa, reportatges, etc.

L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol conflicte per a la publicació de l’obra exposada.

L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

Pel fet de prendre-hi part, les persones participants accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les.