Aurora Carbonell signa els decrets d’ampliació del Cartipàs

0
558

Aurora Carbonell signa els decrets d’ampliació del Cartipàs

Ampliació del Cartipàs Els regidors Luis Miguel García, Elisabeth Pérez, Xavier Roig i José María Martínez, se sumen al govern de Sitges.

El canvi al govern municipal suposa noves regidories, entre les quals la de Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica.

L’Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha signat aquest dimarts dos decrets de modificació de delegacions d’atribucions a quatre regidors

que entren al govern de Sitges: Luis Miguel Garcia, Elisabeth Pérez, Xavier Roig, del grup municipal PSC, i José María Martínez, del grup municipal El Margalló.

Amb l’entrada dels quatre regidors, el govern passa de tenir vuit regidors a dotze, el que suposa una ampliació del pacte de Govern 2019-2023,

signat el passat 25 de juny, i també un remodelació de les carteres dels regidors i les tinences d’Alcaldia.

A més de la reorganització de les regidories també se’n creen de noves com Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica; Serveis Urbans a Les Botigues i Garraf; o Relacions Institucionals, entre d’altres.

La delegació de competències queda de la següent manera:

Regidoria de Governació

 • Titular: José Maria Martínez Carbajosa
 • Adjunt: Eduard Terrado Pablo

Regidoria d’Hisenda i Contractació

 • Titular: Carme Almirall i Viñola
 • Adjunt: Xavier Roig Juan

Regidoria d’Organització i Recursos Humans

 • Titular: Carme Almirall i Viñola
 • Adjunta: Elisabeth Pérez Ribas

Regidoria de Relacions Institucionals

 • Titular: Luis Miguel García Alcaraz

Regidoria de Participació i Transparència

 • Titular: Elisabeth Pérez Ribas
 • Adjunt: Xavier Salmerón Carbonell

Regidoria d’Atenció Ciutadana i Processos

 • Titular: Carme Almirall i Viñola

Regidoria de Tecnologia

 • Titular: Carme Almirall i Viñola

Regidoria d’Impuls Econòmic i Projectes Estratègics

 • Titular: Luis Miguel García Alcaraz
 • Adjunta: Carme Almirall i Viñola

Regidoria d’Educació

 • Titular: David Martínez Lluís
 • Adjunta: Júlia Vigó Pascual

Regidoria d’Esport

 • Titular: Jaume Monasterio Miró

Regidoria de Cultura

 • Titular: Xavier Salmerón Carbonell
 • Adjunt: David Martínez Lluís

Regidoria de Tradicions i Festes

 • Titular: David Martínez Lluís

Regidoria de Joventut

 • Titular: Xavier Salmerón Carbonell

Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat

 • Titular: Júlia Vigó Pascual
 • Adjunta: Carme Almirall i Viñola

Regidoria de Salut Pública i Benestar Animal

 • Titular: Elisabeth Pérez Ribas
 • Adjunt: David Martínez Lluís

Regidoria d’Urbanisme, Disciplina Urbana i Activitats

 • Titular: Eduard Terrado Pablo

Regidoria d’Espais Naturals

 • Titular: Eduard Terrado Pablo
 • Adjunt: Jaume Monasterio Miró

Regidoria d’Habitatge

 • Titular: Júlia Vigó Pascual
 • Adjunt: Eduard Terrado Pablo

Regidoria d’Esdeveniments, Ocupació i Disciplina a la Via Pública

 • Titular: Guillem Escolà Hueso

Regidoria de Turisme

 • Titular: Luis Miguel García Alcaraz
 • Adjunt: Guillem Escolà Hueso

Regidoria de Patrimoni, Projectes i Obres

 • Titular: Eduard Terrado Pablo

Regidoria de Platges

 • Titular: Guillem Escolà Hueso
 • Adjunt: Xavier Roig Juan

Regidoria de Serveis Urbans i Mobilitat

 • Titular: Jaume Monasterio Miró

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

 • Titular: Guillem Escolà Hueso
 • Adjunt: Luis Miguel García Alcaraz

Regidoria de Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica

 • Titular: Xavier Roig Juan
 • Adjunt: Eduard Terrado Pablo

Regidoria adjunta de Serveis Urbans i Territorials a Les Botigues i Garraf

Titular: José María Martínez Carbajosa

Tinents d’Alcaldessa

 • Primer tinent d’Alcaldessa: Luis Miguel García Alcaraz
 • Segon tinent d’Alcaldessa: David Martínez Lluís
 • Tercera tinent d’Alcaldessa: Júlia Vigó Pascual
 • Quart tinent d’Alcaldessa: Jaume Monasterio Miró
 • Cinquè tinent d’Alcaldessa: José María Martínez Carbajosa
 • Sisè tinent d’Alcaldessa: Eduard Terrado Pablo
 • Setè tinent d’Alcaldessa: Xavier Roig Juan