CIUTADANS SITGES

Ciutadans Sitges presenta una moció per a evitar la demolició de les instal·lacions històriques del passeig marítim

Manuel Rodríguez, portaveu del partit a Sitges, aconsegueix que s’aprovi la moció per a protegir els establiments afectats

Sitges, Dilluns 28 de Gener de 2019

Manuel Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans Sitges. Ha aconseguit que s’aprovi, conjuntament amb el grup de Nou Horitzó. Una moció perquè el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Demarcació de Costas del Ministeri de Foment, prenguin les mesures necessàries perquè es regularitzi la situació jurídica de les instal·lacions situades en el Passeig Marítim de Sitges.

La moció ha estat aprovada amb els vots a favor de CsSitges, Nou Horitzó, PSC, Sitges GrupIndependent i PP Sitges i l’abstenció dels altres grups municipals.

Manuel Rodriguez ha considerat que és important preservar i protegir els Béns declarats d’Interès Local.

Protegir els llocs de treball de les persones que es troben en aquestes instal·lacions.

Evitar que els socis del Club de Mar i Club Natació Sitges no puguin continuar realitzant les activitats esportives que exerceixen.

I impedir l’alteració de l’arquitectura històrica del passeig marítim de Sitges.

Per això, han sol·licitat que tant el Departament de Territori de la Generalitat com la Demarcació de Costas del Ministeri prenguin les mesures necessàries per a regularitzar la situació jurídica i suspendre immediatament les sancions imposades a totes les edificacions afectades.

Les instal·lacions afectades pertanyen al Club de Mar, Restaurant Pícnic, Restaurant Kansas, Club Natació Sitges, la piscina Maria Teresa i el parc infantil.

Aquestes instal·lacions van ser declarades Bé d’Interès Local des del 29 de Setembre de 2014. Per a evitar que fossin esfondrades i desmantellades a causa del seu valor històric, arquitectònic i paisatgístic de Sitges.