COMUNICAT DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT DE SITGES RESPECTE DEL TRASLLAT DE L’ESCOLA PIA

0
444

COMUNICAT DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT DE SITGES RESPECTE DEL TRASLLAT DE L’ESCOLA PIA

TRASLLAT DE L’ESCOLA PIA :L’Ajuntament de Sitges vol manifestar que continua compromès amb la Fundació Cultural de Sitges per tal de fer possible que la seu de l’Escola Pia de Sitges es traslladi cap a la zona d’equipaments de La Plana, tal com s’ha acordat en la comissió creada entre l’Ajuntament i la Fundació per tirar endavant aquesta operació. L’Ajuntament estarà en disposició, en pocs dies, de presentar a la Fundació un conveni per fer possible aquest canvi d’emplaçament.

En les últimes setmanes, l’Ajuntament ha rebut la petició de l’Escola Pia per valorar la viabilitat d’un projecte que implica una important reforma de l’actual edifici.

Per tal de poder continuar exercint la seva activitat en l’emplaçament actual. Aquest fet s’ha posat sobre la taula de la comissió conjunta entre l’Ajuntament i la Fundació i aquesta última ha refermat la seva aposta pel trasllat. Per tant, l’Ajuntament continua els treballs per fer-lo efectiu.

El conveni que l’Ajuntament està ultimant implicarà a l’Ajuntament de Sitges, a la Fundació Cultural

(com a propietària de l’actual edifici del centre) i la mateixa Escola Pia Catalunya (com a gestora educativa del centre), ja que el trasllat està condicionat a la continuïtat de l’oferta educativa, però en el nou emplaçament de la Plana.