Consulta pública sobre el Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència

0
569

Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència

L’objectiu és recollir les opinions i les aportacions de la ciutadania i les principals entitats afectades per aquest Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència

La Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, inicia una consulta pública sobre el Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència (RAHSE),

Després de l’aprovació per unanimitat al Ple de gener del a constitució de la comissió d’estudi que haurà de validar el text del Reglament. El passat dia 24. La consulta es realitza en compliment de la normativa vigent. Per recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives, potencialment afectades. Per aquest reglament. Amb la consulta, a més, es poden consultar les situacions que es pretenen solucionar amb el RAHSE. O quins són els seus objectius, entre altres.

El Reglament estableix les circumstàncies socials i econòmiques a les quals s’adreçaran els habitatges. Els barems de puntuació per valorar-les, la durada del recurs i l’establiment del lloguer en cada cas. Calculat en funció de la capacitat econòmica de cada persona o família, entre d’altres.

La regidora d’Habitatge, Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó, ha explicat que “l’objectiu és posar a disposició recursos habitacionals dirigits a diferents segments de població. Per crear un circuït habitacional municipal complet (des de les persones sense llar fins a la classe mitja) i el més transversal possible”.

La ciutadania i les organitzacions interessades poden consultar la informació en el següent enllaç

https://decidim.sitges.cat/processes . Fins el 12 de febrer poden remetre a l’Ajuntament de Sitges les seves opinions i aportacions, mitjançant instància telemàtica a https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/ o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

L’objectiu de les iniciatives municipals en matèria d’habitatge persegueix facilitar l’accés a l’habitatge digne i l’augment del poder adquisitiu de la ciutadania beneficiària,

En rebaixar l’esforç econòmic per poder gaudir d’una llar. En aquesta línia, l’Ajuntament ha previst en el Pressupost 2022 una partida d’1,2 M€ en ajudes al lloguer just. I treballa en la rehabilitació dels 8 habitatges de les anomenades Cases dels Mestres. Ha reservat, a més, 6 habitatges de la primera promoció d’Habitatge de Protecció Oficial a persones o famílies amb ingressos baixos i 1 habitatge, gestionat per Drets Socials. I exclòs del procés d’adjudicació, a cadascuna de les tres promocions d’HPO.

Les polítiques en l’àmbit social i específicament dirigides a sectors de la població amb majors dificultats d’accés inclouen

També reserves a les pròximes promocions d’HPO i en la cerca de propietats privades interessades en oferir els seus habitatges a un preu de lloguer just, a través de la campanya de la Generalitat de Catalunya Reallotgem.cat. “L’Ajuntament de Sitges disposarà per primera vegada d’un parc públic d’habitatges, gestionat pel departament de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, i tot i que és insuficient és un primer i important pas per avançar en matèria d’habitatge i estar al costat de qui més ho necessita”, ha incidit Júlia Vigó. La regidora ha subratllat que “les actuacions plantejades van en la línia de dotar Sitges d’habitatge públic accessible, destinat a col·lectius amb dificultats per accedir-hi i mobilitzar el parc vacant d’habitatges per facilitar el lloguer social”.

Sitges és una localitat declarada com a municipi de mercat tens d’habitatge i es calcula que les persones o famílies destinen el 58% dels seus ingressos en l’accés i el manteniment de l’habitatge.