Dia internacional contra la violència envers les dones Sitges 2013

25/11/2013

Acte institucional per la eliminació de la violència de genere a Sitges

Sitges s’ha sumat avui als actes per la eliminació de la violència de genere, s’ha donat lectura al manifest el qual us adjuntem.

Manifest institucional. 25 de novembre de 2013

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats;

una violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la.

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes:

violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica.

Es pot manifestar en:

l’àmbit de la parella,

en l’àmbit familiar,

l’àmbit laboral,

en l’assetjament sexual

i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de dones i nenes,

amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats

o amb la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.

Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú:

la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials.

Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que la sosté i la legitima,

un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.

Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents.

Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat,

dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.

És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment,en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions desiguals.

És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.