El Govern activa una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

0
81

El Govern activa una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

Sector turístic COVID-19 Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta,

estan pensats per a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19

i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents.

Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic,

amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre,

a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat avui una nova línia d’ajuts,

en forma de prestació econòmica directa, dotada de dos milions d’euros i pensada

per a professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic afectades pel COVID-19.

Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament,

guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic

amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

El sector turístic està vivint una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Aquests ajuts estan pensats especialment per a aquelles empreses que, per la seva estructura més reduïda

i unes facturacions menors, tenen un accés més limitat a d’altres línies d’ajuts generals que s’estan articulant.

Les empreses i professionals que sol·licitin aquest ajut han d’acreditar estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi)

i degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la COVID-19.

A més, caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Per justificar aquest ajut, en el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament,

els beneficiaris hauran d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de la seva activitat:

lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous, etc.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.