El Govern crea 750 noves places de Mossos d’Esquadra i 250 places de Bombers de la Generalitat

0
288

El Govern crea 750 noves places de Mossos d’Esquadra i 250 places de Bombers de la Generalitat

L’Executiu català ha aprovat un decret llei i una oferta d’ocupació pública (Mossos d’Esquadra i Bombers) que entra en vigor avui mateix

i que crea 1000 noves places en l’àmbit de la seguretat i les emergències

El Govern ha aprovat aquest matí un decret llei (Mossos d’Esquadra i Bombers)

que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya aquest 2019.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha destacat que

“des del primer dia aquest Govern, concretament el Departament d’Interior, vam diagnosticar la manca d’efectius en els dos cossos, en el cos de Bombers i el de Mossos, i el compromís de revertir aquesta situació”.

Aquest “compromís” forma part del Pla de Govern de la XII legislatura i

“ara venen els fets, la realitat i l’execució d’aquest compromís”, ha destacat Buch.

Amb l’aprovació d’aquest decret, el departament d’Interior

“podrà pal·liar el dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos”.

La precària situació actual és fruit de les polítiques de contenció de la despesa

que va haver d’aplicar l’Administració de la Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors atenent a la conjuntura econòmica.

Per això era inajornable la creació de noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pública

per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i emergències.

Aquestes 750 places se sumen a les 750 que es van aprovar el 20 de desembre de 2018

i a les dels 454 nous mossos de la 32a promoció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del passat mes de juny.

Pel que fa als Bombers de la Generalitat,

aquestes 250 places s’afegeixen a les 250 aprovades també el desembre de 2018.

Gràcies a aquestes 500 places s’assoleix un total de 2.856, que permetran cobrir les mancances estructurals

que arrossega el cos, que estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022 i que estan agreujades per l’envelliment del cos.

Amb aquesta convocatòria s’assoleix el compromís que el conseller d’Interior,

Miquel Buch, va anunciar en la seva compareixença del Parlament de Catalunya el juny de 2018, en la qual marcava les actuacions a dur a terme aquesta legislatura.

Taxa de reposició acumulable en sectors prioritaris

L’aprovació d’aquesta oferta parcial d’ocupació pública es realitza degut a la possibilitat que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat

per a l’any 2018 d’acumular les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers,

com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de l’esmentada llei.

Aquesta norma, que en el seu article 19 regula l’oferta d’ocupació pública,

permet, en el seu article 19.1 una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100%, entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G).

Així mateix, l’apartat 1.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115% en relació amb els cossos de policia autonòmica.

La citada llei estableix que “la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris.

A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques,

els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris”.

En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària

i representa un esforç del Govern per tal de cobrir places de funcionaris en aquests dos sectors prioritaris.