El Govern destinarà 232 M€ a un nou paquet d’ajuts per donar suport als treballadors autònoms afectats per la Covid-19

0
219

El Govern destinarà 232 M€ a un nou paquet d’ajuts per donar suport als treballadors autònoms afectats per la Covid-19

Nou paquet d’ajuts autònoms. Un total de 116.000 persones s’han inscrit al registre previ per demanar l’ajut, que ascendirà a 2.000 € per sol·licitud tramitada

El vicepresident Aragonès avança que els pagaments “es realitzaran al llarg d’aquest mes de desembre i abans d’acabar les vacances de Nadal”

El Govern de la Generalitat destinarà 232 M€ a un nou paquet d’ajuts per a treballadors autònoms de Catalunya

que hagin vist afectada la seva activitat per la segona onada de la Covid-19. El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, acompanyat pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va comunicar ahir a la tarda les dades de sol·licitants. Després que ahir a les 15h es tanques el registre d’inscripcions prèvies. D’acord amb aquestes dades, un total de 116.000 treballadors autònoms s’han registrat per percebre l’ajut, que ascendirà a 2.000 € per cada expedient tramitat.

“Hem treballat per passar d’una ajuda d’emergència a una ajuda que donés cobertura al 100% dels que hi tenen dret. Basada en un esquema de caràcter estructural i amb una vocació universal”. Ha subratllat el vicepresident. Per Aragonès, es tracta d’un paquet de mesures “urgents i importantíssimes”. Adreçat a un col·lectiu de treballadors i emprenedors “que juga un paper fonamental en el nostre sistema productiu i que es troba en un moment de dificultat extrema”. El conseller El Homrani ha destacat que l’ajuda “arriba al 23% dels treballadors i treballadores autònoms de tot el país. Un volum molt important”. “I és una mesura fruit del diàleg i la concertació social en un espai, el Consell del Treball Autònom, que hem constituït en aquesta legislatura”, ha afegit.

El tràmit d’inscripció prèvia per accedir als ajuts es va obrir el 30 de novembre passat i va finalitzar ahir a la tarda.

Un cop tancat el registre, el Govern ha convocat el Consell Català del Treball Autònom per traslladar-los el volum total de sol·licituds. I valorar conjuntament la fórmula més àgil per atendre-les. “Sabem que el moment és difícil i volem que els ajuts arribin de forma immediata. Per això, tots els pagaments es realitzaran al llarg d’aquest mes de desembre i abans d’acabar les vacances de Nadal”, ha assegurat el vicepresident. Atès que la presentació del formulari d’inscripció al registre ja tenia els efectes de sol·licitud de l’ajut. Els treballadors inscrits no hauran de fer cap altre tràmit addicional per percebre’l.

Perfil dels sol·licitants

De les 116.000 sol·licituds registrades correctament, el 37,81% han estat tramitades per dones i el 62,19 per homes. Per trams d’edat, el grup més nombrós d’inscrits se situa entre els 26 i els 45 anys (42,16%). Seguit dels grups de 46 a 55 anys (32,17%) i de 55 a 65 anys (20,95%). Els treballadors de 18 a 25 anys i els majors de 65 anys han tramitat, respectivament, el 2,82% i l’1,91% dels expedients.

Pel que fa a la distribució territorial, la major part de les sol·licituds es concentren a la província de Barcelona (68,69%). Mentre que el 12,62% s’ubiquen a Girona, l’11,43% a Tarragona i el 7,24% a Lleida. Per sectors, el 80,31% dels expedients es vinculen a les activitats de serveis. El 9,18% a la indústria, el 7,26% a la construcció i el 3,25% a l’agricultura.

Els requisits d’accés a l’ajut especificaven que,

per poder-hi accedir, el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no podia excedir l’import de 13.125 €. Segons les dades provisionals, el 59,31% dels sol·licitants han tingut ingressos inferiors als 5.000 € en aquest període. Mentre que el 27,32% ha ingressat entre 5.000€ i 10.000 €.  

Condicions d’accés

A finals de novembre, el Govern de la Generalitat va aprovar un procediment excepcional de sol·licitud d’ajuts públics. –consistent en l’alta prèvia en un registre– per tal de simplificar la tramitació d’aquells ajuts derivats de situacions d’emergència. I amb un nombre potencial de beneficiaris molt elevat.

Amb aquest objectiu, el dilluns 30 de novembre es va obrir el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la covid-19. Per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. Per inscriure-s’hi, calia complir el següents requisits (els mateixos que per a l’ajut convocat el 9 de novembre passat):

Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Estar en situació d’alta al RETA, o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 €. 

El nou ajut és compatible amb d’altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del passat 9 de novembre, de la qual se’n van beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.