El Govern Municipal proposa un Pressupost de 52 milions d’euros

0
460

El Govern Municipal proposa un Pressupost de 52 milions d’euros

Pressupost de 52 milions d’euros. El Pressupost contempla un fons de contingència i emergència social de 8’5 milions d’euros per atendre necessitats derivades dels efectes de la pandèmia, com ara pel tancament d’activitats de l’oci nocturn o la restauració.

El Govern Municipal presentarà, el proper dimecres 13 de gener en una sessió plenària de caràcter extraordinari el Pressupost de 52 milions d’euros

el pressupost per al 2021. I que pretén donar resposta principalment a les necessitats generades arran de la crisi per la Covid-19. Es tracta, tal com defineix l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, “d’un pressupost que parteix d’un equilibri pressupostari. I que permet assolir dos grans objectius: garantir els serveis públics ordinaris i el funcionament intern de l’Ajuntament, i oferir la màxima atenció a les persones i als sectors més afectats per la pandèmia”.

La regidora d’Hisenda, Carme Almirall, explica que la proposta de pressupost

“respon a una feina de moltes setmanes de treball del departament d’Hisenda i de tot el govern. També és resultat d’un intens debat amb la resta de grups municipals. Que hem dut a terme junt amb el regidor adjunt a Hisenda, Xavier Roi. I que estem segurs donaran els seus fruits i ens permetran obtenir un pressupost que reculli aportacions importants en benefici de la vila”.

La regidora d’Hisenda subratlla que, com a conseqüència del Pacte Local per afrontar els efectes de la Covid-19, el Pressupost Municipal inclou un Fons de Contingència i Emergència Social de 8’5 milions d’euros per ajudes al tancament de possibles activitats, ajudes al sector turístic o cultura, entre altres.

La recent suspensió de les regles fiscals permet mobilitzar la reserva econòmica municipal amb la finalitat d’atendre les necessitats generades arran de la pandèmia.

Novetats de la proposta de Pressupost

El Pressupost Municipal passa dels 49,9 milions d’ingressos i despeses per a 2020 als 52 milions de previsió per a 2021. La suspensió temporal de les regles fiscals per part de l’Estat i els seu efecte sobre el Pla econòmic financer municipal permet a l’Ajuntament planificar una despesa expansiva i destinar els estalvis a atendre la urgència del moment.

El pressupost preveu també uns ingressos majoritàriament integrats per tributs i aportacions de caràcter estructural, que suposen més del 75% del total del pressupost Així com també uns ingressos vinculats a inversions programades a finançar amb crèdit o amb programes FEDER (5Meu). En canvi, els ingressos derivats de l’activitat econòmica, com les plusvàlues, llicències urbanístiques, taxa turística o d’activitats, entre d’altres, han quedat sensiblement disminuïts en la previsió per a 2021.

La proposta preveu també donar prioritat a les persones i als sectors econòmics, socials, esportius i culturals afectats per la pandèmia.

Per exemple, les dotacions consignades en els capítols IV i VIII destinades a persones i empreses, s’han incrementat en quasi un 1 milió d’euros, el que suposa un creixement del 25% sobre les previsions inicials de l’any 2020.

Una altra de les novetats és el manteniment i l’increment de l’esforç inversor municipal amb la intenció de garantir la continuïtat de l’activitat econòmica. Així, diverses obres podran fer-se realitat aquest any 2021, com el soterrament de l’enllumenat públic de Garraf II; la pavimentació del sector de Terramar; o la construcció de les pantalles acústiques de la nova escola Agnès.

El pressupost incorpora una previsió d’ajuts i aportacions a particulars i empreses en forma de Fons extraordinari d’emergència social.

Les grans xifres del Pressupost 2021

Pressupost de 52 Milions d’euros
Fons de contingència i emergència social de 8’5 milions d’euros
Inversió de 14 milions d’euros (4M€ de Pressupost Ordinari i 10M€ de Romanent)
27’5 milions d’euros de despesa en serveis públics