El Govern porta a aprovació un pressupost social, expansiu i inversor per a 2022

0
764

Pressupost Sitges 2022

La proposta de Pressupost Sitges 2022 és de 52,8 M€ i conté un caràcter marcadament social, orientat a prestar ajuts a les persones, les entitats i les empreses, en un context de crisi econòmica pels efectes de la pandèmia.

Es tracta d’una proposta econòmica expansiva atesa la seva evolució de creixement sostingut dels darrers 5 anys i que creix en 0,8 M€ aquest any.  

El Govern Municipal de Sitges porta a aprovació inicial al Ple extraordinari que se celebrarà el 20 de desembre la proposta de Pressupost Municipal per al 2022

Orientada especialment a fer front els efectes de la crisi econòmica i les conseqüències socials de la pandèmia. El document que anirà al Ple és una previsió econòmica que està vinculada als pilars sobre els que se cimenta el Pla d’Actuació Municipal.

La proposta de 52,8 M€, incrementa en 800.000 € el Pressupost del 2021, situant-se així “en el pressupost més elevat de la història de Sitges”. Com ha subratllat la regidora d’Hisenda, Carme Almirall.

El pressupost reflecteix la visió del Govern de mantenir-se a primera fila en la lluita contra els efectes de la pandèmia. Cobrint les necessitats i escenaris que es poden generar en el futur. En aquest sentit, els eixos de la proposta del Pressupost 2022 són tres: el suport directe a les persones i empreses; avançar en sostenibilitat ambiental i energètica; i la millora continua de l’espai públic.

La regidor d’Hisenda, Carme Almirall, ha manifestat que

“es tracta del pressupost de la reactivació. Estem immersos en una crisi econòmica i el que desitgem és viure en uns paràmetres de futur. És per això que l’Ajuntament vol estar en primera línia abordant possibles escenaris de recuperació”. Almirall ha explicat també que : “Hi havia molts projectes de totes les regidories i molt d’entusiasme. Però s’ha hagut d’adaptar a la realitat del pressupost, tenint en compte els ingressos”.

D’entre els punts forts, la proposta és marcadament social perquè està orientada a prestar ajuts a les persones, les entitats i les empreses. La situació de pandèmia, i els seus efectes, ha generat a la vila situacions personals i familiars que requereixen de l’acompanyament de l’administració local. Com també de les ajudes directes per combatre-les. El document incorpora ajuts al foment de l’ocupació per ajudar al teixit empresarial i el mercat del treball.

En aquest sentit, el Pressupost contempla ajuts socials al lloguer d’habitatges per valor d’1,1 M€;

Plans d’ocupació per a persones en atur amb una partida de 400.000 €; fons extraordinari de Resiliència o pla d’ocupació per valor de 299.734 €, per citar alguns, així com un ampli paquet d’ajudes en àmbits social, treball, educatiu, cultural i esportiu.

És també una proposta inversora des que l’accés al romanent permet destinar partides a projectes de millora d’algunes de les instal·lacions de serveis orientats a la ciutadania, centres educatius i espais públics, com l’adequació de la deixalleria; la remodelació de l’Escola Esteve Barrachina; la reforma dels pisos per destinar-los a inclusió social, a més d’un ampli paquet de millores urbanes que afecten als accessos, les instal·lacions i el mobiliari urbà, com l’enllumenat.

El Govern va aprovar el passat mes d’octubre les modificacions de les ordenances fiscals per a 2022 amb la congelació del tipus d’IBI, les bonificacions per canvi a sistemes energètics sostenibles i la suspensió de la taxa per inscripció al registre censal d’animals. En el mateix Ple, es van aprovar dues noves convocatòries de 187.500 euros per al sector turístic i de 250.000 euros per a les entitats residencials, procedents del Fons Extraordinari i de Contingència i Emergència Social