El Mercat Vell de Sitges torna a ser de gestió municipal

0
585

L’empresa Bacardí, que s’hi havia instal·lat a l’estiu del 2010, ha deixat les instal·lacions del Mercat Vell de Sitges. L’Ajuntament analitza els futurs usos que pot tenir aquest espai municipal.

Bacardi deixa el Mercat Vell de Sitges

La marca Bacardí va culminar, dijous passat, el procés de tancament de les instal·lacions a Sitges. Que des de l’estiu del 2010 estaven situades a l’equipament municipal del Mercat Vell.

Aquest dijous, el director de Bacardí Espanya, Thibault Ruffat, va fer el lliurament simbòlic de les claus de l’antic Mercat de Sitges. Però que en els últims 10 anys ha estat conegut comercialment com a Casa Bacardí.

Per part de l’Ajuntament, el regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, ha estat el responsable de recollir les claus d’un edifici que explica que. “Està en bon estat, però s’hi faran les actuacions que calgui fer de cara als nous usos que tingui en un futur”.    

Precisament, l’ús que pugui tenir el Mercat Vell es decidirà passat l’estiu

amb propostes que sorgiran de la revisió que s’està fent del Pla d’equipaments de Sitges. Com confirma el regidor Terrado, “ara mateix estem treballant en aquesta revisió i això ens ha d’ajudar a tenir una visió global i valorar quins nous usos pot tenir aquest equipament patrimonial del poble de Sitges”. L’Ajuntament i Bacardí també estan acabant de tancar el procés de liquidació del contracte de lloguer que els unia.

Des de l’inici de l’actual mandat municipal, el govern de Sitges ha impulsat un procés participatiu amb la ciutadania per definir futurs usos d’equipaments municipals.

En el cas del Mercat Vell, les persones que van prendre part d’aquest procés van valorar positivament que el Mercat Vell fos un espai d’usos polivalents, que podria acollir activitats culturals variades, com presentacions, exposicions o representacions d’arts escèniques.

Un cop l’Ajuntament ha recuperat la gestió d’aquest equipament, ja està treballant per definir quins actes culturals podria acollir a partir de la pròxima tardor.

Amb tot, el regidor de Cultura, Xavier Salmerón, assegura que “el nou pla d’usos ha de definir què farem en aquests espais, però sempre partint del consens polític i també social”. Els tècnics municipals examinaran quins treballs s’han de portar a terme a l’equipament del Mercat Vell per fer realitat aquests nous usos que s’acordin per al futur.