Ple Sitges Març 2019

El Ple aprova el reglament del registre de sol·licitants d’habitatge públic de Sitges

Els residents que comptin amb quatre anys d’empadronament consecutius a Sitges i els que hagin marxat a viure fora de Sitges i prèviament hagin estat empadronats un mínim de dotze anys podran optar a un habitatge públic, segons el reglament del registre de sol·licitants d’habitatge públic, aprovat en el ple de dilluns.

En la mateixa sessió s’ha donat llum verda al nou protocol de la Festa Major de Sitges.

L’Ajuntament de Sitges ha aprovat inicialment i per unanimitat, en la sessió plenària del mes de març, el reglament del registre de sol·licitants d’habitatge públic.

Com a principal novetat, s’hi podran inscriure persones que hagin marxat a viure fora de Sitges i prèviament hi hagin estat empadronats un mínim de dotze anys.

També podran optar a un habitatge púbic les persones residents a Sitges amb un mínim de quatre anys d’empadronament a la vila, immediatament anteriors a la sol·licitud.

A més, s’ha prorrogat el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sobre l’Oficina Local de l’Habitatge.

La regidora d’Habitatge, Rosa Tubau, ha manifestat que “tots som conscients de la problemàtica que significa per a les sitgetanes i sitgetans l’accés a l’habitatge.

El nostre poble fa temps que pateix aquest problema i això afecta al conjunt de la població.

La proximitat amb Barcelona i alhora ser un municipi turístic, agreuja aquesta problemàtica, fet que ha provocat que una part de la població hagi hagut de marxar de Sitges per anar a viure a localitats veïnes”.

Tubau ha afegit també “que no ajuda el fet que Sitges no disposi de cap habitatge públic”.

La regidora ha subratllat que “el reglament era molt necessari per tenir el registre de sol·licitants” i “ha agraït la tasca de totes les persones que han format part de la comissió d’estudi”.

Així mateix Rosa Tubau ha destacat que “la necessitat de tenir el registre d’habitatge públic ve vinculada a quins col·lectius caldrà prioritzar en les primeres promocions”.

El reglament, que s’adapta a la realitat de Sitges, permetrà tenir una radiografia real de les necessitats en matèria d’habitatge a la vila.

El registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial és un registre amb abast a tot el municipi que forma part del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d’altres registres d’administracions locals que en tinguin i el propi de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que s’hagin inscrit al registre i compleixin amb els requisits exigits de cada promoció podran participar en els processos d’adjudicació de les promocions públiques.

El registre depèn de l’Ajuntament de Sitges, que el gestionarà a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLHS).

Nou protocol de la Festa Major de Sitges

El ple municipal ha aprovat inicialment el nou protocol de la Festa Major de Sitges, que té en compte les especificitats de la celebració com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional al juliol del 2016.

El protocol s’ha aprovat amb els vots a favor de PDeCAT-Demòcrates, ERC, PSC, C’S, CUP, SGI, PP i de la regidora no adscrita Carme Gasulla; i les abstencions de NH i del regidor no adscrit, Miguel Ángel Bastenier.

El document elaborat per persones expertes en el folklore sitgetà consta de 100 pàgines en les que es cataloga el valor patrimonial de les festes de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i es creen fitxes específiques de cada ball i de les músiques, entre d’altres.

S’estableixen també les conductes que han de tenir els participants dels balls.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, ha destacat que “després de gairebé 4 anys de feina del Consell del Patrimoni Festiu de la Festa Major, aquí tenim el resultat”.

La regidora explica que “tot i que els serveis jurídics van dir que no calia fer una consulta pública per un document d’aquesta tipus, som conscients que aquesta exposició és molt necessària.

En aquest sentit, elevem el document al període d’exposició pública per promoure un procés participatiu de cara a la seva aprovació definitiva”.

D’aquesta manera, ara s’obre un període de 20 dies hàbils per tal que tothom pugui fer les seves aportacions.

La finalitat amb el document és fixar l’estructura de la festa, el patrimoni material i immaterial, i les normes a complir.

Tal com es descriu en el protocol, es regula el bon funcionament de la Festa Major i es vol evitar arbitrarietats i conflictes d’interessos entre institucions, grups i col·lectius que participen i ajuden en la seva organització i celebració.

El primer protocol de la Festa Major de Sitges va ser aprovat pel ple municipal el 8 de maig de 2005 i posteriorment es va modificar parcialment el 31 de maig de 2010.

La regidora ha fet un reconeixement a tots els membres que s’han encarregat de fer el nou protocol per la seva tasca altruista durant aquests 4 anys.

Altres punts del ple

En la mateixa sessió, i per unanimitat, s’ha aprovat constituir la comissió d’estudi que redactarà l’avantprojecte del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.

El ple ha aprovat, a més, la modificació urbanística que ha de permetre adequar l’entorn de l’ermita de Santa Bàrbara com a zona d’equipaments.

El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de PDeCAT-Demòcrates, ERC, C’S, NH, SGI, PP i dels regidors no adscrits Carme Gasulla i Miguel Ángel Bastenier; així com amb les abstencions de la CUP i del PSC.

En un altre àmbit, s’ha aprovat l’actualització de les tarifes del servei d’auto-taxi de Sitges per a 2019.

Durant el ple, també s’ha fet l’agraïment públic a les persones i entitats que han fet possible el Carnaval 2019.

En l’apartat de les mocions, s’ha aprovat la moció, presentada per la CUP, per aconseguir que el 30% de l’habitatge municipal sigui protegit.