El Ple aprova la creació d’una comissió per elaborar el Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència

0
522

Ple de gener Sitges 2022

El Ple de gener Sitges 2022 aprova la creació d’una comissió per elaborar el Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència

El Reglament establirà els requisits per poder accedir a una d’aquestes tipologies d’habitatge, recollida tant en les promocions actuals d’Habitatge de Protecció Oficial

Com en altres accions previstes per resoldre situacions d’emergència habitacional, com les anomenades Cases dels Mestres.

El Ple de gener ha aprovat per unanimitat la constitució de la comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, explica que “el Reglament forma part de la política d’habitatge recollida en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, que recull l’objectiu de potenciar una acció social proactiva per combatre les situacions d’emergència social a Sitges”.

El Reglament establirà les circumstàncies socials i econòmiques a les quals s’adreçaran els habitatges,

Els barem de puntuació per valorar-les, la durada del recurs i l’establiment del lloguer en cada cas, calculat en funció de la capacitat econòmica de cada persona o família, entre d’altres. La regidora d’Habitatge, Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó, ha explicat que “l’objectiu és posar a disposició recursos habitacionals dirigits a diferents segments de població per crear un circuït habitacional municipal que sigui el més transversal possible”.

Entre les diferents mesures contemplades, tal com recull el Pla d’Actuació Municipal (PAM), s’inclou la dotació d’un parc públic d’habitatges d’inclusió i emergència social

I l’impuls d’una taula de treball per a l’obtenció i la millora de la gestió dels recursos per a famílies o unitats de convivència en risc imminent de pèrdua de l’habitatge o que l’hagin perdut. La regidora d’Habitatge, Drets Socials, Ciutadania i Igualtat ha incidit en què “les actuacions plantejades van en la línia de dotar Sitges d’habitatge públic accessible, destinat a col·lectius amb dificultats per accedir-hi i mobilitzar el parc vacant d’habitatges per facilitar el lloguer social”.

El PAM planifica també l’estratègia per revertir l’emergència habitacional i garantir l’accés a un habitatge digne pel conjunt de la ciutadania. En aquesta línia, l’Ajuntament impulsa la construcció de 175 Habitatges de Protecció Oficial. Amb reserves per tipologies específiques com ingressos baixos, mobilitat reduïda i també situacions d’emergència habitacional. En aquest sentit, l’Ajuntament treballa en la rehabilitació dels vuit habitatges que conformen les anomenades Cases dels Mestres. Que s’adjudicaran a persones o unitats de convivència en situació d’emergència habitacional.

L’alcaldessa de Sitges presidirà la comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament d’Adjudicació d’Habitatges Socials i d’Emergència. Que estarà conformada també per un regidor/a de govern, tres de l’oposició i per personal tècnic municipal.

Aprovació definitiva del Pressupost Municipal 2022

El Ple ha aprovat,  amb 13 vots a favor (ERC, PSC, SGI, GS, El Margalló i el regidor no adscrit Ignasi Rubí); 4 en contra (regidors no adscrits Manu Rodríguez, Maria Lores i José Tendero, i Comuns Verds); i 4 abstencions (Junts per Sitges) el Pressupost general i la plantilla del personal de l’Ajuntament de Sitges per aquest 2022.

El Pressupost és de 52,8 M€. I destina als ajuts socials al lloguer 1,1 M€ i preveu destinar 9 M€ a la millora de la via pública, 5 M€ a prevenció i seguretat, 2 M€ a la promoció econòmica, i 2,2 M€ a la millora de les platges. 

Altres punts del Ple de gener Sitges 2022

El Ple ha aprovat, per unanimitat, la constitució de la comissió d’estudi per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). El dictamen s’eleva al Ple després de la moció presentada per CVS. En el Ple de desembre, en què s’instava a crear aquesta comissió amb l’objectiu d’elaborar una proposta de modificació del ROM. Que inclogui la possibilitat de l’assistència telemàtica i el vot remot a les sessions plenàries dels càrrecs electes en situacions excepcionals.

Aprovada per unanimitat la modificació dels membres de la Comissió de Carnaval amb el nomenament de nous vocals a la Comissió de Carnaval, que presideix Núria Escarp. Els nous membres són Judith Guirao, Noemí Guirao, Marta Pujol, Marina Redondo i Davinia Herrada. Aquests seran els nous vocals juntament amb Elisabeth Marín que ja estava a la comissió.

En la sessió, s’ha donat llum verda, amb les abstencions dels regidors no adscrits Manu Rodríguez, Maria Lores i José Tendero, a l’aprovació de les tarifes del taxi de Sitges per a l’any 2022. Els preus incrementen en un 2,8% en relació a 2019, tal com estableix la Comissió de Preus de Catalunya.

El Ple ha donat compte també del canvi en la situació corporativa dels càrrecs electes integrants del grup polític municipal de Ciutadans Sitges, que han cursat baixa del partit i que passen a la condició de regidors no adscrits. Aquest fet implica la dissolució automàtica de Cs Sitges.

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Proposta d’acord de CVS per la implementació d’un servei de transport públic entre els tres hospitals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, i millora del servei ja existent entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.

Proposta d’acord de CVS per impulsar al municipi de Sitges un Pla Comunitari de Salut Mental per a Joves.