El Ple aprova l’adhesió de Sitges a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

0
538

Destinacions Turístiques Intel·ligents

El Ple aprova l’adhesió de Sitges a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents. Impulsada per la Secretaria d’Estat de Turisme. Destinacions Turístiques Intel·ligents està formada per 381 representants de destinacions per implantar un procés de transformació cap a un model de gestió intel·ligent i un desenvolupament turístic sostenible.  

El Ple de febrer ha aprovat per unanimitat l’adhesió de Sitges a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) de la Secretaria d’estat de Turisme.

Destinacions Turístiques Intel·ligents esta formada per 381 representants de destinacions turístiques i institucions, així com membres col·laboradors i observadors, la DTI aposta per la implantació d’un procés de transformació cap a un model de gestió intel·ligent i un desenvolupament turístic sostenible. La DTI representa el punt de trobada i de recolzament a les destinacions en el seu procés de transformació cap a aquest model.

Els integrants a la xarxa DTI reben seguiment dels projectes, compten amb un servei d’assistència en la implantació del procés de conversió,

I formen part d’aliances estratègiques que es generen entre destinacions i el sector privat per al desenvolupament de tecnologia i innovacions turístiques. Disposen també d’accés a bases de dades d’ajudes, subvencions i línies de finançament, així com a programes de formació i captació en matèries relacionades amb els eixos de la DTI, entre d’altres avantatges. El regidor de Turisme, Luis Miguel Garcia, ha destacar que “aquesta adhesió ens permet presentar-nos a totes les convocatòries de la Secretaria d’Estat de Turisme, i no només com a Ajuntament sinó que podran participar totes les empreses locals del sector”.

L’aposta de la Regidoria de Turisme és seguir avançant en la implantació d’aquest model de gestió intel·ligent i de desenvolupament turístic sostenible,

I incorporar a través de l’anàlisi de dades, la intel·ligència de mercat en l’operativa de presa de decisions.

Sitges com a destinació turística i sostenible compta amb la Certificació Biosphere Destination. Que es basa amb molts dels atributs i línia estratègica de les DTI.

En aquest sentit, Sitges s’ha posicionat, aquest 2021, com un municipi capdavanter en l’àmbit de la intel·ligència turística. Al llarg de l’any, s’han recollit i analitzat dades de les diferents etapes del viatge del turista (abans, durant i després), amb l’objectiu de prendre decisions de futur en base a informació veraç i contrastada. El sector turístic ha reconegut aquesta tasca i Sitges ha participat en 7 presentacions en diferents congressos i fòrums per explicar com l’ús de les dades i l’aplicació de la intel·ligència turística són importants per a la gestió de la destinació.

Lligat a l’adhesió a la Xarxa DTI, la regidoria de Turisme elaborarà la diagnosi inicial i el Pla d’Acció, valorat en 42.704 €. D’aquest import, 27.966 € els assumeix la Secretaria d’Estat i 14.738 € l’Ajuntament.

El Ple ha donat compte també del Pla d’Accions 2022 de Turisme de Sitges format per un total de 188 accions.

Nova tarifa social per al servei de clavegueram i d’abastament d’aigua

En la sessió s’ha donat llum verda, amb els vots a favor d’ERC, PSC, SGI, GS i El Margalló, i els vots en contra de JxS, CVS, i els regidors no adscrits Manu Rodríguez, Maria Lores, José Tendero i Ignasi Rubí, a la modificació de les prestacions del servei de clavegueram i del servei d’aigua.

La tarifa mitjana del servei de clavegueram representa un increment del 6,43%, respecte a la tarifa vigent. Aquest increment suposa un augment de 0,34 €/mes en el rebut de les persones usuàries amb consum mínim.

El regidor de Serveis Urbans, Jaume Monasterio, ha explicat que “l’increment de tarifes es deu bàsicament a l’augment de les amortitzacions conseqüència de l’execució de les inversions previstes al contracte i està molt per sota del que es preveia inicialment al model d’evolució de despeses del contracte”. En aquest sentit, s’amplia la partida d’obres de reposició de 62.500 a 92.890 €.

Pel que fa a la proposta de tarifes d’abastament d’aigua potable incrementa un 2,11% (0,56 €/mes per a les persones usuàries amb consum mínim contractat).

L’augment és fruit de l’ampliació del fons de reposició que passa de 339.865 €/any a 450.000 €/any. L’Ajuntament de Sitges manté la partida de 60.000 € per subvencionar una part del cost derivat del canvi d’aforament per comptador i incentivar el canvi.

La modificació aprovada al Ple permet incorporar en tots dos conceptes la Tarifa Social amb cost zero tant per a l’ús general com per a l’alta en els habitatges de lloguer social.

“La principal voluntat del govern ha estat la d’incorporar la bonificació del 100% del cost de subministrament d’aigua i clavegueram a les persones en situació de vulnerabilitat social o exclusió residencia. Segons el que preveu la Llei de pobresa energètica” ha explicat la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó.

A tall d’exemple, una factura trimestral de consum de 25m3 d’aigua amb la tarifa actual sortiria a 68,18 € el trimestre. Mentre que, en aplicació de la tarifa social, cauria fins a 6,32€.

Paral·lelament, la revisió tarifària en clau social també inclou el 100% de bonificació del preu d’aforament. El 25% del preu de conservació dels comptadors i el 100% de bonificació dels drets de connexió dels habitatges de lloguer social.

Actualment, només existeix un 25% de bonificació en concepte de clavegueram per a les persones que tenen Carnet Blau Social.

El servei de distribució i abastiment d’aigua potable, està subjecte a autorització prèvia. I per tant els preus han de ser autoritzats per la Comissió de Preus de Catalunya.

Les intervencions dels grups municipals

Rafel Font, Junts per Sitges (JxS): “Donarem suport a iniciatives de solidaritat social, però no podem acordar aquest increment que demana l’empresa concessionària”.

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “Demano que retirin la proposta perquè l’Ajuntament torna a posar-se al costat de Sorea i no de les sitgetanes i els sitgetans”.

Manuel Rodríguez, regidor no adscrit (NA): “Votem en contra perquè entenem que aquí la pressió recau exclusivament en els usuaris”.

Ignasi Rubí, regidor no adscrit (NA): “Al cap i a la fi hi haurà un augment i els sitgetans pagaran més pel rebut de l’aigua”.

Altres punts del Ple

El Ple ha aprovat per unanimitat la modificació de les bases de subvencions individuals per a la realització d’activitats en el lleure educatiu, esportiu, cultural, musical i artístic. Les modificacions permeten, entre altres, ampliar els trams i la dotació de les ajudes destinades a activitats d’estiu, dels 225 als 275 €, i de les activitats fora de l’horari lectiu dels  300 als 350 €. La partida destinada a aquestes ajudes és d’un total de 70.000 €. Els canvis regulen també quines activitats seran subvencionables.

L’Ajuntament de Sitges atorga els ajuts a persones amb recursos insuficients per fer front a les despeses de les activitats extraescolars d’aquests àmbits per evitar que les famílies amb una situació econòmica vulnerable es vegin obligades a renunciar-hi.  

Aprovació de l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 de l’Ajuntament de Sitges

Amb els vots a favor del Govern (ERC, PSC, SGI, GS i el Margalló) i l’abstenció de la resta de partits (JxS, CVS, i els regidors no adscrits Manu Rodríguez, Maria Lores, José Tendero i Ignasi Rubí.

Ha prosperat la modificació del preu públic del Centre d’Empreses Creatives.

El canvi permet suprimir la tarifa de la domiciliació del correu d’empresa al centre, ja que és un servei que l’Ajuntament no ofereix i, per tant, no és d’aplicació.

La modificació, d’aquesta forma, s’ajusta a l’Ordenança de Preus Públics. Llum verda també a la modificació del preu públic. Per la venda dels llibres destinats a la promoció cultural de Sitges, amb l’abstenció de JxS.

En la sessió ha prosperat la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. A partir de la qual es deriva una partida de 12.500 euros. Inicialment destinada al desplegament d’esdeveniments turístics, al Gremi d’Hostaleria de Sitges per a la promoció de l’oci nocturn. I una segona de 30.000 euros, també procedent de la Regidoria de Turisme, que es destina a la fira Sitges Vila del Llibre.

Aprovada la declaració de la fira ‘Sitges, Vila del Llibre’, com a esdeveniment d’especial interès per a la vila.

Amb els vots a favor d’ERC, PSC, SGI, GS, el Margalló, CVS, i els regidors no adscrits Manu Rodríguez, Maria Lores, José Tendero i Ignasi Rubí, i els vots en contra de JxS.

El Ple ha donat compte també del llistat provisional de topònims. Que mereixen donar nom a un carrer a Sitges i l’inici dels tràmits per a la substitució i incorporació del nomenclàtor de diversos carrers, indrets i llocs.

La sessió ha començat amb la lectura del manifest institucional del 8M Dia Internacional de les Dones, compartida per regidores i regidors del Ple de Sitges.

L’alcaldessa, Aurora Carbonell, ha finalitzat la lectura reivindicant, “el ple garantiment dels drets humans de les dones. No és just demanar a les dones que esperin més temps.

No és una utopia ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara”.

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Proposta d’acord de CVS sobre les agressions sexuals a la infància i l’adolescència comeses per membres de l’església catòlica.  

Proposta d’acord de CVS per a la creació d’espais intergeneracionals entre centres de dia, llars d’infants i centres educatius a Sitges.

Totes les intervencions, al canal de Youtube de l’Ajuntament de Sitges.