El Ple de febrer de Sitges aprova definitivament un Pressupost Municipal per al 2021 de 52 milions d’euros

0
307

El Ple de febrer de Sitges aprova definitivament un Pressupost Municipal per al 2021 de 52 milions d’euros

Ple de febrer de Sitges. La sessió aprova també l’Ordenança reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic.

Per unanimitat, l’Ajuntament de Sitges sol·licitarà l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’Escola de Grallers de Sitges.

La sessió del Ple de febrer de Sitges ha aprovat definitivament el Pressupost General per aquest 2021 que arribarà als 52 milions d’euros.

La regidora d’Hisenda, Carme Almirall, ha explicat que s’ha rebut una única al·legació al pressupost de Caixabank. Referent al deute del Consorci del Club Natació Sitges, superior als 300.000 euros. Que ha estat desestimada perquè “no es correspon als paràmetres legals, però reconeixem el deute i el compromís de pagar-lo”. La resposta a l’al·legació ha permès aprovar definitivament el Pressupost Municipal que es nodreix amb un pla d’emergència de 8 milions d’euros (4 M€ del pressupost ordinari i 4M€ de romanent). Que té com a objectiu “donar suport a la ciutadania, i al teixit empresarial, social, cultural i esportiu de Sitges”, com ha afirmat Carme Almirall. L’Ajuntament preveu, en aquesta línia, impulsar ajudes a l’habitatge, la vulnerabilitat, als sectors turístic i comercial, així com als socials, culturals i esportius.

El Pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor del Govern (ERC, PSC, GS, SGI i El Margalló), les abstencions de Comuns Verds Sitges (CVS) i els vots en contra de Junts per Sitges (JxS), Ciutadans Sitges (Cs) i Nou Hortizó (NH). Paral·lelament, ha prosperat també l’aprovació de la relació de llocs de treball de la plantilla municipal, amb els bots en contra de NH i les abstencions de JxS i CVS.

Declaracions del grups municipals:

Rafel Font, Junts per Sitges (Jxs): “Votarem en contra perquè Sitges necessita ajuts urgents per a la crisi econòmica i social derivada de la COVID-19. Demanem una major celeritat davant la situació actual”

Manu Rodríguez, Ciutadans Sitges (Cs): “Lamentem la manca de capacitat per presentar un Pressupost que reculli totes les propostes i que no és suficient per donar resposta a les necessitats actuals”.

Ignasi Rubí, Nou Horitzó (NH): ”El Govern ha buscat el nostre vot contrari. No hi ha hagut cap mena de comunicació per trobar una abstenció positiva, després del compromís adquirit en l’aprovació inicial”.

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “Ens mantindrem en l’argumentari exposat el passat Ple en l’aprovació inicial del Pressupost i ens abstindrem”.

Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic (HUT)

El Ple ha aprovat inicialment l’Ordenança reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de Sitges. Que serveix per definir un marc legal que ajusti la normativa tant a l’ús com al funcionament d’aquest tipus d’activita.t I que complementa la regulació urbanística actual i l’activitat sancionadora contra els qui exerceixen l’activitat de forma il·legal. “Per a nosaltres és imprescindible ordenar aquesta activitat. I que si es produeix ho faci en termes de qualitat i de bona convivència veïnal”, ha explicat la regidora d’Habitatge, Júlia Vigó. L’objectiu és ordenar aquesta oferta a partir d’aspectes com la zonificació (estableix topalls màxims), la tramitació prèvia a l’inici de l’activitat, les obligacions dels propietaris i persones físiques o jurídiques gestores d’HUT, i el règim sancionador, entre altres.

D’aquesta forma, l’ordenança recull la necessitat de senyalitzar amb un rètol el número de llicència,

atorgar un document de normes bàsiques de comportament als hostes o oferir un telèfon de contacte actiu les 24 hores. Gradua també les faltes en lleus, greus o molt greus, que poden implicar, fins i tot, la revocació de la llicència. El punt incorpora també l’opció d’evitar la sanció si la propietat posa l’habitatge a lloguer social. La nova regulació inclou la capacitat municipal de caducar les llicències en cas de no fer-ne ús durant més de dos anys, la impossibilitat de transmetre-les i de traslladar-les d’un habitatge a un altre, tot i que la propietat sigui la mateixa.

Declaracions del grups municipals:

Natàlia Matas, Junts per Sitges (Jxs): “Celebrem la creació de l’ordenança per facilitar la convivència i acabar amb la competència deslleial”.

Manu Rodríguez, Ciutadans Sitges (Cs): “Presentarem noves al·legacions i si fos necessària la cancel·lació cautelar de l’ordenança perquè vulnera els drets de les persones que ho han fet bé”.

Ignasi Rubí, Nou Horitzó (NH): ”Calia tenir, com a mínim, un full de ruta perquè preocupa molt al sector”.

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “L’ordenança anterior era una mica ‘barra lliure’ i és necessari regular l’activitat”

Altres punts del Ple de febrer de Sitges

El Ple ha aprovat amb els vots favorables del Govern, NH i CVS; els vots en contra de JxS, i l’abstenció de Cs, el dret sobre la propietat. I la cessió del local comercial que s’ubicarà a la planta baixa dels habitatges d’HPO ubicats a la cantonada del carrer Lola Anglada i Jacint Picas i Cardó, a la zona de la Plana, prop de la Madriguera. Les Fundacions Família i Benestar Social-Grup Qualitat seran les encarregades tant de la construcció com de la gestió de la promoció, tutelada per l’Ajuntament de Sitges. Aquesta promoció pública contempla la construcció de 70 habitatges, d’una a quatre habitacions, i un local comercial amb una superfície aproximada de 4.751 m2.

L’Ajuntament de Sitges sol·licitarà a la Generalitat de Catalunya, l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’Escola de Grallers de Sitges,

l’any en què se celebren els 50 anys de la refundació de l’entitat i 68 de la seva activitat continuada. Els motius pels quals es considera que l’Escola és mereixedora de la màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya són el seu servei en la conservació i en la transmissió del patrimoni musical de la gralla. Així com la seva trajectòria, que la converteix en la més antiga de Catalunya i en tot un referent en l’àmbit local i del país. El Ple ha aprovat la proposta de sol·licitud per unanimitat. El regidor de Cultura, Xavier Salmerón, ha afirmat que “tot i que la proposta és per concedir la Creu Sant Jordi a l’Escola de Grallers, serà alhora un reconeixement a totes i tots els grallers i timbalers de Sitges, sigui quina sigui la seva colla”.

L’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges (POUM)

espai lliure i equipaments de Pins Vens ha tira endavant, amb l‘abstenció de totes les formacions de l’oposició. Es tracta d’una porció de terreny de 2.000 m2 ubicada entre l’Avinguda de Josep Tarradelles i el Carrer Joan Ramon Benaprès, classificada com a sòl urbà a l’ordenació local i com a sòl no urbanitzable a la de la Generalitat de Catalunya.

El regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, ha explicat que “la proposta de modificació del POUM en aquest àmbit neix de la necessitat d’adequar els límits de la classificació del sòl a la realitat física de l’indret, classificant l’àmbit com a sòl urbà. Aquesta adequació dels límits aclareixen les contradiccions existents entre el dibuix de les àrees urbanes definit per el POUM -aprovat l’any 2006-. I que en aquest indret reflectia la realitat de la trama urbana, respecte dels espais no urbanitzables definits per el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat l’any 2010.

Aquesta modificació de planejament va ser instada per el Departament d’Urbanisme de la Generalitat

un cop es va detectar aquesta incongruència entre capes de planejament”. Eduard Terrado ha incidit en què “la modificació no comporta cap increment de sostre, ni de densitat, així com tampoc introdueix variacions en les càrregues i obligacions urbanístiques de l’àmbit d’actuació”.

En la sessió plenària s’ha aprovat provisionalment amb els vots a favor del Govern i NH, i les abstencions de JxS, Cs i CVS, l

a modificació́ puntual del Pla d’Ordenació́ Urbanística Municipal de Sitges XLIII a l’àmbit de Santa Bàrbara. El regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, ha explicat que “la proposta vol corregir una errada material en la representació gràfica d’una parcel·la destinada com a equipament públic i que enlloc de traçar-se seguint el límit de la finca corresponent a equipament, es va traçar dins d’una finca veïnal”. En cas de no prosperar, “comportaria un greuge en els interessos del propietari, i l’Ajuntament de Sitges hauria d’indemnitzar al propietari i adquirir la parcel·la la qual s’ha constatat que no és necessària per a l’interès públic”, ha afirmat Eduard Terrado.

També en l’àmbit urbanístic, el Ple ha aprovat per unanimitat, el Pla especial d’usos per dur a terme una activitat educativa a la parcel·la situada al Passeig Marítim 35 de Les Botigues de Sitges.

l nou planejament de la zona determina la ubicació d’un centre d’ensenyament de primària i secundaria, “en resposta a la voluntat expressada pels propietaris del local”, ha afirmat Eduard Terrado. El regidor ha afegit que “la proposta d’equipament ocuparà un solar de 1.040 m2 de superfície” i ha destacat que “valorem de forma molt positiva l’aprovació perquè, en part, es podrien compensar les necessitats de pares i mares els quals valoren la proximitat a l’hora d’escollir l’escola dels seus fills”. La previsió és construir una escola que seria privada d’una sola línia, amb ratis baixos d’alumnat i un model educatiu modern, integrat en l’entorn natural i posant en valor el desenvolupament personal dels infants. El regidor d’Urbanisme ha explicat que “se’ns ha mostrat la voluntat d’integrar aquesta escola en un futur a de la xarxa d’escoles concertades de la Generalitat”.

El regidor de Turisme, Luís Miguel Garcia, ha donat compte al Ple del Pla d’Accions de Turisme,

una eina que “s’ha treballat i consensuat conjuntament del sector privat i ha recollit les seves aportacions”. L’objectiu del Pla és atraure el major nombre de turistes i visitants a Sitges per tal que repercuteixi directament a tot el sector. L’estratègia passa per potenciar les accions de posicionament de marca i comunicació, sobretot online, per potenciar els esdeveniments, la sostenibilitat i aconseguir la certificació Biosphere Gold, i alhora continuar generant coneixement per extreure dades que “permetin prendre decisions molt acurades que responguin a la necessitat real”.

En un altre àmbit, el plenari ha agraït públicament la col·laboració de totes les persones, empreses i entitats que desinteressadament han participat en els actes de Nadal i Reis, i especialment a la Comissió Municipal de Reis, que presideix Lorena Lucas. El seu treball ha permès que malgrat la situació actual de pandèmia, els infants de Sitges hagin gaudit de l’arribada del Tió, la visita de les Patges Reials o la Benvinguda als Reis.

PROPOSTES D’ACORD Ple de febrer de Sitges

Aprovades Ple de febrer de Sitges

Els grups municipals d’Esquerra Republicana, Junts per Sitges i Guanyem Sitges han presentat una moció en suport a l’amnistia per declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La proposta d’acord reclama l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia. I demana la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com el suport de la societat i el teixit associatiu municipal que permeti, a més, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius. La moció ha estat aprovada amb els vots a favor d’ERC, JxS, Guanyem Sitges i Comuns Verds. Els vots en contra de PSC i Cs, i les abstencions de SGI, NH i Margalló.

Llum verda per unanimitat a la proposta d’acord de Cs per a la instal·lació de banys públics accessibles, intel·ligents, respectuosos amb el medi ambient. I millores per a l’obertura dels ja existents a Sitges, que ofereixin un servei a les persones i al mateix temps facin avançar Sitges en el model d’smartcity.  

A proposta de Guanyem Sitges (GS), ERC, JxS i CVS, el Ple ha votat la proposta d’acord en defensa de la llibertat d’expressió i de rebuig a l’empresonament del raper Pablo Hasel. L’aprovació de la proposta ha comptat amb els vots en contra de PSC i Cs, i les abstencions de SGI, NH i Margalló.

Denegades Ple de febrer de Sitges

No prospera la proposta d’acord presentada per Cs, relativa al suport i l’elaboració d’un pla d’ajuts específic al sector de l’oci nocturn de Sitges. La moció insta al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i a la Generalitat de Catalunya a l’adopció de diferents mesures de suport i rescat econòmic, així com a l’Ajuntament a permetre la concessió de llicències extraordinàries. I temporals, permetre la col·locació de terrasses o la bonificació del 100% de la taxa de residus, entre altres. El Govern vota en contra perquè alguns dels acords no eren viables, com el test d’antígens massius, no responien a les seves competències o ja s’estaven executant.

Junts per Sitges ha presentat al Ple una proposta d’acord per garantir l’aportació urgent de sorra a les platges de Sitges. La moció demana iniciar els tràmits d’aportació de sorra amb un valor derivat del Pressupost Municipal de 300.000 euros. La proposta no ha prosperat. El Govern Municipal ha explicat que. “La moció contempla els punts 1,2, 3 i 5 que ja s’estan duent a terme i en el darrer, el quart punt, no estem d’acord”.