El Ple de Gener aprova la suspensió de la taxa per llicència d’activitats i subvencions per al lleure educatiu

0
288

El Ple de Gener aprova la suspensió de la taxa per llicència d’activitats i subvencions per al lleure educatiu

Ple de Gener. A la primera sessió ordinària del 2021, prospera també la reducció en un 50% de les aportacions als grups municipals i es ratifiquen les tarifes de taxi sense cap increment en el cost del servei.

El Ple ha demostrat, amb un vot unànime, la necessitat de donar suport al teixit econòmic amb la suspensió de l’Ordenança Fiscal 09.

L’anomenada taxa per llicència d’activitats, que tot negoci ha d’assumir en el moment d’iniciar la seva activitat en un local comercial. Serà gratuïta aquest 2021 tant per als negocis de nova obertura. Com per als que han decidit traslladar-se a un nou local de lloguer més econòmic. Per no poder fer front als preus actuals a causa de la pandèmia. El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, ha explicat que l’objectiu és “donar facilitats per promoure la captació i obertura de nous negocis i activitats en els locals tancats a causa de l’actual situació sanitària”. El regidor ha insistit en què és “d’interès general. I servirà per evitar la degradació del teixit comercial i els serveis locals. Per reactivar l’activitat econòmica i perquè Sitges sigui una localitat atraient”.

La taxa pot representar un estalvi d’entre 1.000 i 5.000 €.

Rafel Font, Junts per Sitges (JxS), tot i donar suport a la proposta, considera que “no s’ha fet prou” en relació a les ajudes directes al teixit econòmic: “Tenim la sensació que es posen pedaços”. Per la seva part, la regidora de Ciutadans Sitges (Cs), María Lores, veu la iniciativa amb bons ulls. Perquè “reforçarà el teixit comercial i de l’hostaleria i tindrà un impacte en les zones més emblemàtiques de Sitges per evitar la seva degradació”.

Unanimitat també en l’aprovació de les bases de subvencions per a la realització d’activitats en el lleure educatiu.

Esportives, culturals, musicals i artístiques. El Govern vol regular ajudes que facilitin l’accés dels joves i infants. I que garanteixen que “ningú quedi exclòs per motius econòmics o socials, ha explicat el regidor d’Educació, David Martínez. Qui ha remarcat el treball conjunt amb les regidories de Drets Socials i Joventut per ajustar les subvencions a totes les realitats.

La sessió plenària ha aprovat, amb els vots en contra de JxS i l’abstenció de CVS, la reducció en un 50% de les aportacions a favor dels grups municipals.

La mesura, “solidària i empàtica amb la ciutadania davant l’actual situació”, com ha afirmat la regidora d’Hisenda, Carme Almirall. Representa un estalvi de 40.000 euros que es destinaran en forma de recursos públics a les noves necessitats socials i econòmiques provocades per la COVID19. Amb l’aprovació els grups municipals passen a tenir un import fix mensual. I un import individual mensual de 124,08 €, respectivament. Des de l’11 de juliol de 2019, l’assignació per a cadascuna de les aportacions era de 248,16 €.

El regidor de Nou Horitzó, Ignasi Rubí, creu que la proposta és conseqüència de la moció presentada per la seva formació el Ple anterior.

En la que demanava una reducció del sou dels càrrecs electes del Govern,. I considera que aplicar la reducció als grups municipals “deixa els partits més petits, municipalistes, que no tenim una estructura darrera, amb una espardenya”. La regidora de Comuns Verds Sitges (CVS), Carme Gasulla, ha lamentat la falta de comunicació del Govern amb el seu partit.

El primer Ple ordinari del 2021 ha aprovat inicialment i per unanimitat la modificació del Reglament del Consell Assessor de Turisme

per autoritzar la incorporació com a vocals de la Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista i el regidor de Sostenibilitat, Canvi climàtic i Transició Energètica, Xavi Roig. Ha prosperat també la ratificació de les tarifes del servei d’auto-taxi de Sitges per al 2021. Que es mantenen sense cap increment en relació a l’any anterior. I la constitució de la comissió tècnica d’estudi per a l’elaboració del Reglament d’armament de la Policia Local de Sitges. El regidor de Governació, José María Martínez, ha explicat que; “el reglament té com a objectiu establir un protocol sobre els mètodes d’actuació en relació a l’ús de les armes de foc. Per augmentar la seguretat jurídica de la Policia i garantir els drets de la ciutadania”. La proposta ha tirat endavant amb l’abstenció de JxS.

El Ple de Gener ha aprovat el calendari per al 2021 que manté les sessions plenàries ordinàries el darrer dimecres de mes, a les 16 hores,

i ha retirat de l’ordre del dia la modificació del protocol de Carnaval i la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del PMU2, Marquès de Comillas, Rat Penat, (Morabito) de Sitges, que es posposen per a una pròxima sessió.

Ple de Gener. Propostes d’Acord dels Grups Municipals / Mocions

Aprovades

Proposta d’acord dels grups municipals d’Esquerra Republicana (ERC) i de Guanyem Sitges (GS) en defensa de la unitat de la llengua catalana.

Proposta d’acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges (Cs) per regular i compensar les despeses de teletreball dels/les treballadors/es municipals.

La Proposta d’acord, presentada per Comuns Verds Sitges (CVS), en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.

En aquesta ocasió, la sessió ha finalitzat amb les intervencions de la ciutadania i representants dels sectors comercials i de la restauració, que han elevat les seves propostes, dubtes i consultes al Ple. La ciutadania pot formular telemàticament precs i preguntes al Ple, fins a 48 h abans de la sessió plenària, a través d’un senzill tràmit electrònic.