votacio pressupost ajuntament sitges

El ple de Sitges aprova el Protocol de Violència Sexual en espais d’Oci i Festes

El protocol és un document que desenvolupa la prevenció, la detecció i l’actuació per fer front la violència sexual, alhora dissenya campanyes i accions preventives, contempla materials de difusió i sensibilització, i concreta el procediment i l’organització per fer front a qualsevol cas d’assetjament sexual.

El ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest dilluns, amb el suport de tots els grups polítics municipals que conformen el plenari, el nou Protocol de Violència Sexual en espais d’Oci i Festes.

Es tracta d’un document que desenvolupa la prevenció, la detecció i l’actuació per fer front a aquesta problemàtica, dissenya campanyes i accions preventives, contempla materials de difusió i sensibilització, i concreta el procediment i l’organització per fer front a qualsevol cas d’assetjament sexual.

El document posa èmfasi en les múltiples formes de violència contra les dones que existeixen, especialment les que es produeixen a l’espai públic, sovint menys visibles i desapercebudes, com l’assetjament verbal o físic i les amenaces, que poden provocar sensació d’incomoditat, malestar i angoixa.

Cal destacar que els comportaments sexistes, l’assetjament i l’agressió sexual són formes evidents de violència.

Per aquest motiu, l’Ajuntament recomana denunciar-les a la policia o al telèfon d’atenció contra la violència masclista de la Generalitat.

A Sitges, també es disposa del telèfon de la Policia Local i del servei Sitges Dona.

El protocol contempla la protecció al col·lectiu LGTBI. Durant el 2019 entrarà en funcionament el Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBI a Sitges (SAI), adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o es trobin en risc de patir qualsevol discriminació o violència per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Entre les mesures que contempla el Protocol, hi ha la instal·lació en espais festius i d’oci del punt d’informació i assessorament Punt Segur, a través del qual es donaran a conèixer els serveis i els recursos destinats a la prevenció i detecció de situacions de violència sexista en l’oci nocturn.

S’oferirà, a més, acompanyament a possibles víctimes d’agressions sexistes o a testimonis.

L’Ajuntament va començar a treballar amb el protocol a mitjans de 2018. Per Festa Major, es van dur a terme les primeres accions per donar a conèixer el circuit d’actuació per a tota persona que patís o fos testimoni de qualsevol acte de violència sexista o d’agressió sexual en l’entorn lúdic, d’oci i festiu.

La regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, ha explicat que “no és un document tancat sinó que l’objectiu és veure’l créixer, i esperem sigui una eina útil”.

La regidora ha destacat que el protocol contempla “formació per a entitats, determina el circuit i els principis a conèixer en situacions d’assetjament i per tenir cura de la persona agredida.

El protocol es farà visible durant el Carnaval quan es desplega una àmplia campanya informativa”.

Rossell ha afegit que “el que ara hem plantejat és un protocol en aquests entorns d’oci i festes, però això no vol dir que no treballem perquè la violència no es doni en cap entorn. Aquesta aprovació no és un tret de sortida que parteixi de zero, sinó que ja hem anat fent algunes accions com per exemple, per Festa Major quan vam donar a conèixer el circuit que cal tenir en compte en cas de patir o veure assetjament sexual”.

La regidora no adscrita, Carme Gasulla ha assegurat que és “una eina correcta per ser un primer pas. Però hem trobat a faltar espais d’oci nocturn.

També seria interessant afegir mesures per fomentar igualtat de gènere. El protocol hauria de tenir també una part pedagògica.

Ens cal model mes divulgatiu per eliminar aquesta xacra”.

El regidor de la CUP, Pol Vigó, ha dit que “els missatges són clars i els circuits estan ben dissenyats.

És un primer pas cap a una política igualitària. Esperem que siguin molts els que se sumin a aquest protocol”.

El portaveu de C’s, Manuel Rodríguez ha assegurat que “creiem que la lluita per la igualtat és una prioritat per a qualsevol institució pública.

Volem deixar palès la manca de voluntat per part de la Generalitat per desenvolupar la llei contra la LGTBIfòbia”.

El regidor ha agraït “el treball del departament i la sensibilitat per la lluita per la igualtat”.

La regidora del PSC, Elisabet Pérez, ha manifestat que “celebrem la proposta sobretot perquè estem vivint moments que es qüestionen la lluita vers les dones.

No podem defallir”. 

Altres punts de l’ordre del dia

La sessió de dilluns ha aprovat la liquidació del pressupost de 2018 que acompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària donat que es dona un superàvit per import de 6.542.273,63€ el que es tradueix en capacitat de finançament.

D’entre les principals magnituds, el pressupost de l’any passat tanca amb l’acompliment del període mig de pagament a proveïdors en 13,35 dies i una ràtio de deute viu del 1,70%.

El pressupost tanca amb unes despeses de 51.034.925 i uns ingressos 48.372.335€.

Amb aquestes dades, sumades a la situació sense crèdits pendents donada l’amortització avançada, l’ajuntament es troba en una situació comptable sanejada i al dia.

L’alcalde, Miquel Forns, ha explicat que “és dels nivells més alts d’execució del pressupost dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Els diners que hem recaptat no desapareixen. El consistori que vingui després podrà invertir, ja que es trobarà les finances sanejades.

Hem anat millorant i no s’ha de patir que el romanent que hi hagi es gastarà al carrer. Aquests últims anys han baixat els impostos.

I el consistori nou ho podrà fer. Els ingressos estructurals s’han consolidat, per tant permetrà que el proper govern pugui abaixar encara més -si ho considera- els impostos”.

Per al regidor de Govern Obert, Josep Moliné, “la liquidació del pressupost posa de manifest la marxa bona i financera de l’Ajuntament. Mantenim el termini mig de proveïdors per sota de 13 dies.

Tenim saldat el deute de l’Ajuntament i la ràtio del deute viu molt per sota dels mínims exigits. L’Ajuntament té una excel·lent salut financera”.

Per al portaveu de NH, Lluís Marcé, l’estat financer de l’Ajuntament “és bo, però s’ha arribat aquí perquè hi hagut una forta càrrega d’impostos sobre els ciutadans de Sitges. Ara és hora de rebaixar impostos i fer una gestió més ràpida”.

Altres punts aprovats dilluns han estat la constitució d’una comissió tècnica per a estudiar, redactar i proposar l’avantprojecte d’ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament de Sitges; el donar compte del Pla d’Accions 2019 del Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges, amb un total de 140 accions previstes; i la modificació de les bases dels ajuts al lloguer per arribar a més segments de població.

En aquest sentit, la regidora d’Habitatge, Rosa Tubau, ha explicat que “són ajudes per accedir al lloguer. Amb la modificació de les bases dels ajuts tenim molt clar que podem arribar a un ventall més ampli de la població.

Fins ara el paquet d’ajudes era de 80.000 euros i actualment hem arribat als 300.000 euros”.

Tubau ha dit que “el dictamen s’ha treballat junt amb departament de Benestar i Família per incorporar que els ajuts anessin dirigits cap als segments de població més vulnerables”.

La regidora no adscrita, Carme Gasulla, ha dit que aquesta ampliació dels ajuts “arriba el mes de febrer del 2019.

Cap a on miraven fins ara? Les necessitats urgents de la població no venen d’ara”.

La portaveu de Sitges – GI, Vinyet Lluís, ha explicat que “ens congratulem d’aquests ajuts amb els que es tenen en compte el jovent de Sitges, que fins ara havia de buscar llocs per anar a viure fora del seu poble.

Potser sí que arriba tard el dictamen, però ha arribat. El que sí que demanem, és que aquests pisos han de ser sempre de caire municipal i han de fer un seguiment de la gestió”.

El portaveu de la Cup, Xavier Nin, ha dit que “votarem favorablement. Ho veiem d’una manera positiva perquè creiem que s’està avançant cap a on s’ha d’anar en polítiques públiques d’habitatge”.

El regidor de C’s, Manuel Rodríguez, ha afirmat també que “la urgència era necessària, tot i que pensem que el dictamen arriba tard.

Estem d’acord en que cal pensar en la  necessitat del control i del seguiment”.

La regidora del PSC, Elisabet Pérez, ha dit que “el govern s’ha pres les urgències com un costum. Al març tenim un ple extraordinari. Les urgències sonen molt a electoralistes”.

El ple també ha aprovat per unanimitat que es revisi el projecte d’espigó semisubmergit de la platja Sant Sebastià, afegint-se a les al·legacions de l’enginyer de camins Pere-Andreu Ubach. El tècnic ha alertat que el projecte té “moltes deficiències”.

Les Mocions

En el capítol de mocions, el ple ha aprovat la moció per garantir el servei de pediatria als centres d’atenció primària;

la moció per habilitar zones d’aparcament de motos i bicis als accessos a les platges de sitges; la moció pel pacte pel Penedès Marítim per lluitar contra els efectes negatius del peatges de la C32; la moció per declarar Sitges com a municipi antifeixista; i la moció en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019.