El projecte d’estabilització de la platja de Sant Sebastià, publicat al BOE

0
533
NOU ESPIGO SITGES

El projecte d’estabilització de la platja de Sant Sebastià, publicat al BOE 

El projecte incorpora diferents solucions, entre les quals figura la possibilitat d’un espigó o dic submergit que començaria a l’extrem est de la platja. I que abraçaria les seves aigües en forma d’espiral logarítmica submergint-se progressivament i on el punt més allunyat estaria a uns 150 metres de la platja. 

El Ministeri de Transició Ecològica ha publicat dimarts al BOE l’anunci d’exposició pública del projecte d’estabilització de la platja de Sant Sebastià.

Juntament amb el projecte, s’ha publicat l’estudi d’avaluació de l’impacte ambiental del projecte elaborat per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.

El projecte incorpora diferents solucions, entre les quals figura la possibilitat d’un espigó o dic submergit que començaria a l’extrem est de la platja.

I que abraçaria les seves aigües en forma d’espiral logarítmica submergint-se progressivament i on el punt més allunyat estaria a uns 150 metres de la platja.

El projecte preveu també l’estudi de l’aspecte paisatgístic i d’integració en l’entorn d’una platja natural com és la de Sant Sebastià.

El Ministeri va compartir amb el ciutadans el passat mes de juny de 2017 l’evolució dels treballs.

Els tècnics van explicar els avanços realitzats en la redacció del projecte, que ha comptat amb estudis previs de dinàmica del litoral sobre l’onatge, els corrents i el transport de sediments.

I que han revelat, per exemple, que si bé els temporals de llevant desplacen molta sorra és en realitat per una combinació de l’acció dels moviments de Garbí i Migjorn que aquesta marxa.

Per pal·liar els efectes dels temporals anuals que decanten la sorra cap al mar reduint la superfície de la platja.

L’Ajuntament realitza cada any aportacions extraordinàries de sorra en aquesta platja com en d’altres.

Que reben prop de 50.000m3 anuals provinents de les bocanes dels ports esportius.

L’extracció de la sorra, com l’aportació a les platges, es fa mitjançant una embarcació de draga.