El regidor Ignasi Rubí crea un nou partit polític a Sitges “Fets per Sitges”

0
1568

Fets per Sitges

Des del passat mes de Juny el regidor de l’Ajuntament de Sitges Ignasi Rubí no pertany a cap partit polític, ara ell i el seu equip han creat un nou partit municipal transversal “Fets per Sitges”.

Fets per Sitges arriba a Sitges amb una proposta política per defensar els interessos de la ciutadania a tots els racons del municipi.

El nou partit té per finalitat contribuir democràticament a la formació de la voluntat política de la ciutadania. Així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític. Mitjançant la presentació i el suport de candidatures en les eleccions corresponents.

Aquest partit polític s’ha constituït amb les finalitats específiques següents:

a) La defensa, els drets i la protecció del benestar dels ciutadans.

b) Defensar la dignitat de l’ésser humà, així com les llibertats que li són inherents.

c) Tenir la persona com a eix de la seva acció política basant-se en el progrés social, la transversalitat política, la resiliència i la cultura de l’esforç com un dels seus objectius principals.

d) La promoció i la defensa dels interessos i els drets dels animals, així com la protecció del medi ambient i la lluita contra la crisi i el canvi climàtic.

e) La consecució d’una societat més justa amb valors per a tots i totes.

f) El desenvolupament de campanyes i accions que promoguin les finalitats anteriorment esmentades a la societat.

g) Les finalitats anteriorment exposades seran exercides amb especial dedicació al Municipi de Sitges. Així com a cada barri de Sitges, de les seves Urbanitzacions limítrofes, Masies, i també especialment als nuclis urbans del Poble de Garraf i Les Botigues de Sitges

Fets per Sitges es presentarà a les pròximes eleccions Municipals amb el següent equip.