El Sitges Covention Bureau celebra l’assemblea anual

0
624

El Sitges Covention Bureau celebra l’assemblea anual

 El Sitges Convention Bureau (SCB), el programa de turisme de congressos i reunions, ha presentat aquest dimecres el seu balanç anual i ha explicat les accions i eixos d’actuació previstes per als propers mesos.

La trobada ha tingut lloc pocs dies després de la celebració de la Jornada d’Intel·ligència Turística, que divendres passat va presentar diversos estudis sobre turisme a Sitges. 

El Sitges Convention Bureau (SCB), el programa de turisme de congressos i reunions del departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges, ha celebrat avui a la Finca Mas Solers -membre del programa del SCB- la seva assemblea anual.

Durant la sessió, s’ha explicat l’increment del pressupost que des de Turisme es destina al sector dels congressos i convencions passant dels 125.000 € als 150.000 € de pressupost aquest any.

Els principals eixos d’actuació per promocionar aquest segment del turisme són l’elaboració d’estudis, l’aposta pel turisme sostenible, els esdeveniments, el desenvolupament de nous productes i el pla de promoció (nacional i internacional) de la destinació.

Aquest any els estudis que s’han dut a terme són l’anàlisi del perfil de l’usuari de l’Oficina d’Informació Turística, el perfil del turista, la reputació ‘on line’ de Sitges, Sitges com a destinació de turisme familiar, Sitges com a destinació de Turisme LGTBI i l’estudi de l’opinió del ciutadà envers el turisme.

Sitges va obtenir la Certificació Biosphere el 2016 i es treballa cada any per a la seva renovació. És una certificació que promou les activitats turístiques sostenibles.

A nivell de gestió, incentiva la transversalitat entre departaments i un treball conjunt.

A nivell promocional, dona a Sitges un nou posicionament.

En el marc de la certificació, s’ha organitzat la jornada d’intel·ligència turística –celebrada aquesta setmana passada- i una campanya de conscienciació.

En l’àmbit de la promoció es treballa amb una doble segmentació: per mercats i per experiències.

També s’està preparant la candidatura per pertànyer a Viles Marineres, i s’estan fent nous materials promocionals com un nou catàleg o un plànol bloc, entre d’altres.

Les accions més destacades per a aquest any són l’assistència a les fires IMEX + ICCA Association Day, IBTM (int’l) i IMEX a Las Vegas com a gran novetat.

També es realitzaran 19 ‘workshops’, entre els quals hi ha Confec Red, The Meeting Space Spring Forum,  i el Road Show a USA, NYC i Xicago, entre d’altres.

Durant l’assemblea del SCB s’ha assenyalat també la presentació de la destinació per a empreses a Madrid.

Jornada d’Intel·ligència Turística

Seguint el pla d’accions del departament de Turisme, exposat en el Ple del febrer, i en compliment del pla de treball de la certificació Biosphere Destination.

El departament de turisme de l’Ajuntament de Sitges va organitzar el passat divendres la jornada ‘Intel·ligència Turística de Sitgesper a professionals del sector.

Durant la sessió, es va presentar l’estudi d’impacte econòmic de l’activitat turística a Sitges, on es conclou que el total de persones que arriben a Sitges durant l’any és de 3.241.657 persones entre turistes, excursionistes i visitants de segones residències.

Es calcula que la xifra genera un retorn econòmic de 280 milions d’euros per a la destinació, segons LABturisme de la Diputació de Barcelona.

El turisme acaba generant al voltant del 2.569 llocs de treball a Sitges, el que significa un 34,0% del  total de l’ocupació de Sitges

Pel que fa a l’ocupació hotelera, elaborada per l’INE el 2017, més de 300.000 turistes pernocten en establiments hotelers a Sitges, un 5% més que l’any anterior.

Segons l’INE, el nombre de viatgers allotjats en establiments hotelers a Sitges va representar el 2017 el 8’2% de la marca Costa de Barcelona i el 1’5% del total de Catalunya.

Durant la jornada de turisme, es va parlar també sobre les mesures de l’Ajuntament de Sitges per regular els habitatges d’ús turístic, i les mesures previstes en el servei de recollida de residus i neteja viaria per a la campanya d’estiu a la vila.

També es va explicar l’aposta per la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona de la mà de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, en una ponència més formativa es van proposar 15 accions de màrqueting que cal tenir en compte per poder implementar un pla de venda acurat i òptim.

La jornada inclourà també un resum del pla d’accions anual perquè el sector pugui conèixer quines accions es desenvolupen, com es planifiquen i com es consensuen amb el sector privat.

Sitges, destinació de casaments

Durant els darrers anys s’ha produït un interès creixent de parelles nacionals i internacionals per celebrar els seus casaments en destinacions diferents a les que resideixen.

Donat l’increment del parelles internacionals que escullen Sitges per celebrar la seva cerimònia, des del departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges s’ha avaluat el potencial de la vila com a destinació de casaments, ja que es considera que Sitges té una oportunitat per posicionar-se en aquest producte.

Es pot estimar que entre els casaments religiosos, civils i de cerimònies simbòliques el municipi acull anualment un volum aproximat de 430 celebracions.

Estimant el cost mitjà d’un casament en 20.000€, aquest segment de mercat representa més de 8,5 milions d’euros d’ingressos que reverteixen en la seva gran majoria a les empreses de la destinació.

A aquests ingressos cal sumar les despeses d’allotjament i d’activitats complementàries que realitzen els convidats dels casaments-destinació, serveis sol·licitats principalment per les parelles estrangeres que representen en l’actualitat gairebé el 25% del total de casaments celebrats a la vila de Sitges.

Segons l’estudi, la majoria de parelles que es casen a la vila de Sitges són del mateix municipi (15,9%), de municipis propers (21,3%) o d’altres indrets de Catalunya (21,4%).

Tot i així, cal destacar el pes dels casaments de parelles internacionals, que representen el 24,1% de les parelles que escullen Sitges per casar-se.

Destaquen les parelles britàniques i irlandeses, les americanes i franceses, tot i que algunes empreses també mencionen mercats emissors com l’holandès, l’alemany, l’italià, el noruec, el suec, l’australià i l’hindú.