El sitgetà Xavier Molina, escollit membre del Consell dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

0
725

El sitgetà Xavier Molina, escollit membre del Consell dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC)

L’exconseller del 13è i del 14è Consell d’Infants de Sitges ha estat nomenat vocal en l’àmbit d’Adolescents de la Comissió Permanent del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). El sitgetà Xavier Molina Cano ha estat nomenat membre del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC).

L’exconseller del 13è i del 14è Consell d’Infants de Sitges té 15 anys

i des del 9 de novembre forma part d’aquest òrgan de participació política com a vocal de l’àmbit dels adolescents de la Comissió Permanent del CNIAC.

La trajectòria de Xavier Molina dins el Consell d’Infants de Sitges els cursos 2015-2016 i 2016-2017 li va donar un gran bagatge que va voler continuar ampliant per donar veu als infants en un nou organisme, el CNIAC,

que es va crear el darrer any que ell exercia de conseller de Sitges. Després de formar part del CNIAC com a vocal dels infants durant aquests darrers dos cursos,

enguany ha presentat la seva candidatura al CNIAC com a representant dels adolescents amb el vist-i-plau dels membres actuals del Consell d’Infants,

que li donen el seu suport a l’espera que es constitueixi a Sitges el Consell d’Adolescents, un projecte en el qual la regidoria d’Educació ja hi treballa.

Xavi Molina assegura haver presentat la seva candidatura per dos motius:

“El primer és més personal perquè m’encantaria seguir en aquest òrgan participatiu i consultiu dels infants i adolescents per seguir fent-lo créixer i ajudar els nous vocals tal com van fer amb mi.

El segon motiu és perquè tinc bastants projectes en ment de la manera en la que vull gestionar aquests càrrecs juntament amb la resta de l’assemblea.

Vull poder lluitar pels drets que ens corresponen als infants i adolescents, fer que aquests es compleixin,

i sentir que no som els titelles de cap adult i que tenim prou criteri. Som el futur, som el present i el passat ja no té cabuda en el nostre futur”.

Xavier Molina exercirà el càrrec de vocal d’adolescents durant dos anys.

El sitgetà representarà els adolescents de la vila, recollirà propostes amb l’objectiu de saber els temes que preocupen als seus companys i companyes.

També presentarà projectes i accions per a la defensa dels drets dels infants.

CNIAC (Xavier Molina membre del CNIAC)

El CNIAC està format per nens i nenes i adolescents a partir de 8 i fins als 17 anys.

Aquest organisme s’integra per una Junta i una Comissió Permanent integrada per 5 vocals infants i 5 vocals adolescents

que tracten els temes que interessen aquests col·lectius i representen els seus interessos.

Les propostes que es derivin del treball del consell es faran arribar als representants polítics.