Els Mossos d’Esquadra han augmentat enguany les detencions relacionades amb la violència de gènere un 2,6%

0
558

Els Mossos d’Esquadra han augmentat enguany les detencions relacionades amb la violència de gènere un 2,6%

. Fins a data d’avui vuit dones han mort per violència de gènere, una d’elles era menor d’edat

-Els Mossos han instruït un total de 11.103 denúncies, un 1,5% més que l’any anterior

. S’ha incrementat en set casos els delictes d’homicidi en grau de temptativa, de 16 casos el 2018 a 23 casos denunciats el 2019, i en 12 els delictes d’abusos sexuals, de 28 casos el 2018 a 40 el 2019

. S’han detingut 4.538 homes en motiu de violència de gènere amb un descens del 24% dels menors detinguts d’entre 14 i 17 anys

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra han instruït fins a l’octubre d’aquest any un total de 11.103 denúncies

en l’àmbit de la violència de gènere, una xifra que és semblant a la de l’any passat (un 1,5% més).

Enguany s’han denunciat 19.868 fets delictius recollits en aquestes 11.103 denúncies.

Això és així perquè en una denúncia es pot recollir més d’un fet delictiu.

En relació amb les tipologies delictives vinculades a la violència de gènere

que més han augmentat destaquem el delicte d’homicidi en grau de temptativa que puja un 43,8% (de 16 fets denunciats l’any passat a 23 d’enguany).

També és remarcable l’augment del 42,9% dels abusos sexuals (passem de 28 fets a 40 el 2019).

En aquesta tipologia concreta les campanyes institucionals i l’esforç dels mitjans de comunicació

per detectar i denunciar qualsevol tipus de violència sexual poden afavorir una major conscienciació d’aquests fets també dins l’entorn de la parella o exparella.

Per contra, s’ha produït un descens de les víctimes menors d’edat ateses pels Mossos d’Esquadra,

un 12,1 % respecte el 2018, i que correspon a 96 víctimes menors menys.

La franja d’edat de víctimes adolescents que més denuncien és dels 15 als 17 anys (el 2,5% del total de víctimes).

Fins a data d’avui han mort vuit dones per violència masclista en l’àmbit de la parella,

una dona més que l’any passat a mes de novembre.

Set d’aquestes dones eren majors d’edat i una menor, de 17 anys.

La franja d’edat amb més casos és la de 41 a 50 anys.

Sis de les dones mantenien una relació sentimental amb l’autor i convivien amb ell.

Dues dones ja havien interposat denúncia prèvia i una d’elles tenia vigent una mesura judicial de protecció.

Les sis dones mortes tenien onze fills/es que han quedat orfes, vuit eren menors d’edat.

Quant als agressors, en set dels assassinats/homicidis els autors van ser detinguts i en un dels casos l’autor es va suïcidar.

En l’àmbit de la violència de gènere es poden donar diferents tipus de violències.

Fins a data d’avui, la violència psicològica (amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant) representa un 52,4%,

la violència física (lesions lleus i greus i temptatives d’homicidi) un 40,6%,

la ciberviolència (la vinculada amb les noves tecnologies i les xarxes socials) un 3,7 % i la sexual un 3,3%.

Tot i això, el delicte per sí sol més denunciat és el delicte de Maltractaments en l’àmbit de la llar (article 153.1 Codi Penal)

que representa el 38,8% de tots els fets delictius.

La franja d’edat de víctimes que més denuncien són dones d’entre 31 a 40 anys i corresponen al 32% del total.

Els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) són els grups especialitzats en l’atenció i seguiment de les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.

Des del Cos de Mossos d’Esquadra és una prioritat la lluita contra la violència masclista

i per això es treballa des de la prevenció per reduir fets relacionats amb aquest àmbit,

informar les víctimes perquè denunciïn i protegir-les en situacions de risc.

Actualment els Grups d’Atenció a la Víctima realitzen el seguiment a 17.070 casos,

dels quals 11.590 són víctimes amb mesura judicial de protecció concedida i en vigor.

Dins d’aquest grup hi ha víctimes de violències de gènere, domèstica,

d’abusos o agressions sexuals, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, etc.

Quant a les víctimes de violència de gènere els GAV realitzen 10.983 seguiments

dels quals 7.980 són a víctimes que tenen una mesura judicial de protecció en vigor.

Aquestes xifres suposen un 8% d’increment respecte l’any anterior.

La franja d’edat amb més víctimes és la dels 21 als 50 anys i la que va d’entre els 31 i els 40 és la que té més incidència.

Enguany el 5,8% de les dones ateses pels Mossos d’Esquadra són menors d’edat

i la franja d’edat on es concentren més víctimes menors són els 17 anys.

El nombre de sol·licituds d’ordre de protecció recollides pels Mossos d’Esquadra ha estat de 7.870,

s’ha mantingut amb un augment lleu (1,4%) respecte el 2018.

Actualment els mossos realitzen 100 proteccions policials: 11 de risc molt alt, 13 de risc alt i 76 de risc mitjà.

Augmenten les detencions relacionades amb la violència de gènere

Durant l’any 2019 els Mossos d’Esquadra han detingut 4.538 homes relacionats amb agressions masclistes, 113 més que l’any passat.

Així mateix, 19 de les persones detingudes són menors d’edat, sis menys que el 2018.

La franja d’edat amb més detinguts se situa entre els 21 i els 50 anys

i la que va d’entre els 31 i els 40 és la que té més incidència, unes edats que coincideixen amb les de les víctimes de violència de gènere.

Com comença tot? Prevenció sobre violència de gènere dirigida als joves

Per abordar la prevenció de la violència de gènere amb garanties d’èxit,

cal identificar constantment els problemes, inquietuds i necessitats que afecten els col·lectius més vulnerables.

Per aquest motiu des de l’any 2009 els Grups d’Atenció a la Víctima i les Oficines de Relacions amb la Comunitat han posat en marxa unes xerrades adreçades als joves de 12 a 21 anys

amb l’objectiu d’ensenyar-los a detectar comportaments masclistes en les relacions de parella

que poden esdevenir en un futur situacions relacionades amb violència de gènere.

L’any 2019 els Mossos d’Esquadra han realitzat 643 presentacions/col·loquis en l’àmbit de la violència de gènere amb un total de 18.586 assistents que tenen entre 14 i 21 anys