Es constitueix la comissió de treball per definir el projecte del nou edifici de l’Escola Pia de Sitges

0
707

Es constitueix la comissió de treball per definir el projecte del nou edifici de l’Escola Pia de Sitges

Nou edifici Escola Pia. L’Ajuntament de Sitges ha creat la comissió de treball junt amb la Fundació Cultural de Sitges que ha de permetre treballar plegats en la recerca d’un terreny per a que s’hi ubiqui l’Escola Pia de Sitges.

La creació de la comissió era un pas indispensable per avançar en la construcció d’un nou edifici per a l’Escola Pia de Sitges

que permeti adequar-lo a les necessitats educatives actuals per als 750 alumnes que acull actualment aquesta escola.

La comissió presidida per l’alcaldessa, Aurora Carbonell, i de la que en formen part el regidor d’urbanisme, Eduard Terrado; el regidor d’ensenyament, David Martínez; tècnics municipals, i dos membres de la Fundació Cultural de Sitges acosta posicions i té com a primer pas establir la fórmula que permeti la cessió d’un terreny municipal per part de l’Ajuntament de Sitges cap a la Fundació Cultural de Sitges per a qui s’hi ubiqui un nou edifici per a l’Escola Pia a canvi de l’ús de l’actual edifici on ara s’hi ubica el centre educatiu, al carrer Hort Gran.

La Fundació Cultural de Sitges és l’entitat propietària dels edificis on s’ubica l’Escola Pia i està representada per sis membres en condició de patrons i representants electes de tots els pares i mares d’alumnes del centre educatiu.

L’Escola Pia de Sitges

L’Escola Pia de Sitges és una entitat conformada per dones i homes que compeixen valors i actituds. Arrelada al nostre país, és integradora i compromesa amb el canvi social a partir dels valors de l’Evangeli. Les persones són el centre de la seva acció, sobretot aquelles més vulnerables. L’educació, en especial d’infants i joves, és la seva raó de ser, entenent aquest procés com una acció reveladora de les seves capacitats.