Es reprenen les obres de l’escola Agnès de Sitges

0
291

Es reprenen les obres de l’escola Agnès de Sitges

Reprenen obres escola Agnès de Sitges La Generalitat va aturar els treballs com a conseqüència del decret del Govern espanyol que prohibia totes les activitats no essencials.

L’Ajuntament recorda però que cal mantenir les mesures de seguretat a totes les obres.

La Generalitat de Catalunya reprendrà avui les obres de construcció de l’escola Agnès de Sitges

després que haguessin quedat aturades com a conseqüència de les mesures de seguretat i restricció de l’Estat d’Alarma.

No obstant, des de l’ajuntament es recorda que cal seguir mantenint les mesures de seguretat i protecció contra la COVID-19 a totes les obres.

Paral·lelament, a finals d’abril es van reprendre les obres del nou camp esportiu de Pins Vens.

Els treballs van quedar aturats el passat 30 de març per donar compliment a la prohibició del Govern espanyol de dur a terme qualsevol activitat considerada no essencial.

També es va aixecar la prohibició de dur a terme obres privades en tot el terme municipal de Sitges sempre i quan es compleixin els següents requisits:

El promotor de l’obra ha de posar en coneixement de l’Ajuntament telemàticament la seva voluntat d’iniciar

o reiniciar les obres, acompanyant aquest escrit de la Declaració responsable.

Es garanteixin totes les mesures de seguretat per evitar contagis (distància de seguretat i ús obligatori de mascaretes).

Les obres no interfereixen en el trànsit de vehicles.

L’horari d’inici dels treballs serà el mateix horari que es fa durant l’estiu:

de dilluns a divendres de 9,30 hores a 13 hores, i de 14 hores a 19,30 hores.

Els dissabtes l’horari serà de 9,30 hores a 15 hores.

Les obres de la nova escola Agnès de Sitges es van iniciar l’1 d’abril de 2019 i s’espera que estigui acabada per a l’inici de curs 2020/2021