Església de Campdàsens

0
1848

A Campdàsens no queden restes de l’antiga capella del segle XIV, dedicada al Sant Crist. L’església actual fou construïda el 1853 gràcies al propietari de la terra Francesc Robert i Batlle, pare del Dr. Bartomeu Robert, qui fou alcalde de Barcelona l’any 1899 i que encapçalà el “Tancament de Caixes” contra la hisenda del govern espanyol. Al costat hi ha una rectoria, destinada a l’allotjament del capellà.

Història

L’antiga quadra (demarcació) i llogaret de poblament disseminat de Campdàsens es troba dins l’interior del massís del Garraf. La plana de Campdàsens, al terme municipal de Sitges, és una gran dolina que ha estat habitada des del temps dels ibers. Les troballes de dues sitges amb restes de terrisseria d’aquella època en són testimoni.

La toponímia de Campdàsens consta almenys des del segle XI (Campus asinorum). Tot i que alguns autors parlen del castell de Campdàsens sembla més aviat que hi havia una casa forta que formava part d’una quadra, l’emplaçament i límits exactes de la qual avui es fa difícil de determinar. La situació geogràfica d’aquesta quadra, propera al mar, feia necessària la creació d’un bon sistema de guaites per a vigilar la costa amb torres de defensa estratègicament situades.

El territori era de propietat reial –Jaume II- i en va ser feudataris Bernat de Centelles i Bernat de Fonollar. L’any 1385 el rei Pere el Cerimoniós, va tornar a comprar la jurisdicció de la vila de Sitges, juntament amb la quadra de Campdàsens. I en féu donació al seu cunyat Bernat de Fortià. Però el seu successor, Joan I (1350-1395), per qüestions econòmiques, hagué de vendre, altra vegada, tots els drets sobre els castells de Sitges i Campdàsens a la Pia Almoina de Barcelona.

La torre de Campdàsens està situada al costat de diverses cases i una església. Té una planta gairebé quadrada d’uns 6 metres amb teulada a dues vessants. No està adossada a cap construcció. Té una alçada de més de 10 metres. És una construcció de datació difícil, sembla construïda a partir del segle XIII.

Al costat de Ca l’Amell, una casa dels segles XV-XVI, al mateix altiplà, hi ha una torre de planta circular d’uns 8 metres d’alçada i uns quatre metres de diàmetre amb murs de 80 cm de gruix. Situada a uns metres del terra hi ha la porta de l’edifici. Els experts no la consideren anterior al segle XIII.

A un dels extrems de Campdàsens, al costat de Can Planes, hi ha un altre torre que formava part del sistema defensiu de la quadra. Aquesta torre té una planta gairebé rectangular. Fa 3,5 x 3,6 metres a l’interior. Els seus murs tan sols tenen un gruix de 60 cm. La seva alçada és de 11 metres. La porta està situada al nivell del primer pis, a una tres metres del terra actual. Pot ser dels segles XV o XVI.

Ubicació