Església Santa Maria de Garraf

0
1944

Santa Maria de Garraf

Església moderna que consta d’una nau amb capçalera recta. El frontis està precedit d’un petit porxo sota teulada de dos vessants que descansa damunt un gran arc de mig punt; el portal rectangular es troba sota porxo, més amunt hi ha una finestra d’arc de mig punt per damunt del porxo i una cornisa angular que es correspon a una teulada de dos vessants. Els seus murs estan arrebossats i emblanquinats que s’adiuen molt amb l’ambient assolellat i clar de la zona marinera on es troba el poblat.
Campanar senzill de planta gairebé quadrada (2’95 x 2’80 m) amb els caires aixamfranats; està coronat per una cornisa motllurada i una teulada piramidal vuitavada d’obra. La cel·la està oberta amb una finestra d’arc de mig punt a cada cara. Els seus murs, com tota l’església, estan arrebossats i pintats de blanc.
Situació: adossat al mur del frontis encarat a l’est; es troba avançat i formant un angle recte amb ell pel cantó del nord-est.

Horari de misses

Parròquia de Santa Maria de Garraf
Rector:
Mn. Josep Pausas Mas, rector
Mn. Florenci Travé Travé, DP, adscrit
Adreça:
Pl. Església, 6
08870 – El Garraf (Sitges)
Telèfon:
93 894 03 74
Correu electrònic:
santamaria410@bisbatsantfeliu.cat
Horari de misses:
2n dissabte de mes: 19.00h
Els altres dissabtes: Celebració de la Paraula 19.00h
Horari de despatx:
S’atén al despatx de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla

Ubicació