Finalitzen les obres de reparació de la teulada de l’Escola Miquel Utrillo

0
578

Finalitzen les obres de reparació de la teulada de l’Escola Miquel Utrillo

Finalitzen obres teulada Escola Miquel Utrillo. La regidoria d’Educació ja treballa per iniciar la rehabilitació de l’edifici interior de direcció de l’escola.

La teulada de l’edifici de direcció de l’Escola Miquel Utrillo, ja està restaurada.

Les obres per reparar aquesta rehabilitació han acabat després de dos mesos i mig de treballs. L’import total de l’obra és de 55.553,52 €, dels quals la Generalitat ha assumit el 40% i la quantitat restant l’Ajuntament.

L’actuació ha consistit en la substitució de la coberta inclinada de teula de l’edifici de direcció per a corregir les filtracions que afectaven al conjunt de l’edifici. I per millorar l’eficiència energètica de la teulada, gràcies a un aïllament tèrmic nou que permetrà l’estalvi d’energia. També s’ha substituït els baixants de recollida d’aigües pluvials de fibrociment per nous baixants d’acer galvanitzat.

Actualment, la regidoria d’Educació ja treballa per arranjar i sanejar la part interior on s’ubica la direcció de l’escola.

Ara per ara s’està treballant en el projecte i, posteriorment, caldrà adjudicar les obres que permetran rehabilitar aquest espai. Es farà el sanejament dels revestiments dels diferents paraments verticals i horitzontals interiors de l’edifici. També es dotarà d’un fals sostre fonoabsorbent registrable, alhora se substituirà la instal·lació d’enllumenat per a nous plafons de Leds, s’adequarà la instal·lació elèctrica, i s’ordenarà el cablejat exterior. També es pintaran portes, radiadors i parets, i els treballs es complementaran amb el polit i abrillantat de l’actual paviment de terratzo. Es calcula que aquesta obra tindrà un pressupost de 35.000 €.