Guanyem Sitges aprova les retribucions de la seva regidora i regidor

0
799

Guanyem Sitges aprova les retribucions de la seva regidora i regidor

L’Assemblea de Guanyem Sitges va aprovar, divendres passat, les retribucions que rebran Xavier Salmerón i Júlia Vigó

durant l’exercici del seu càrrec com a membres del Govern municipal.

La confluència formada per Sitges en Comú, CUP Sitges i MES Sitges està compromesa des dels seus inicis amb una nova manera de fer política

basada, entre altres, en un compromís ètic cap a les persones representades.

Després d’un procés de debat, on s’han tingut en compte distintes variables,

l’assemblea de Guanyem Sitges va aprovar finalment que el sou del regidor i la regidora serà de 1.900€ nets.

D’aquesta manera, el i la regidora renuncien a cobrar els gairebé 2.800€ actualment establerts.

Aquesta retribució suposarà que els regidors donaran una quantitat d’uns 900 euros mensuals del seu sou,

que es destinarà a diferents despeses organitzatives i a projectes socials.

Durant el procés de conformació de la candidatura es va aprovar un Codi Ètic on es fixaven les retribucions màximes que rebrien les persones escollides.

En aquest sentit, es va acordar que la quantitat màxima que rebrien els i les escollides, en cas d’ocupar càrrecs de Govern,

seria de tres vegades el sou mínim interprofessional, que en el moment de l’aprovació se situava en 900€ al mes;

per tant, la retribució màxima dels càrrecs de Govern, independentment de la posició ocupada, seria de 2.700€.

Guanyem Sitges considera que aquesta retribució s’ajusta més fidelment a la càrrega de feina que tindran el i la regidora,

alhora que es pretén posar sobre la taula la necessitat de revisar els actuals sous de les persones que es dediquen a la política

que, massa sovint, s’allunyen molt de la realitat quotidiana de les persones representades,

sempre tenint com a objectiu la consecució d’uns salaris dignes per a totes les persones treballadores.