Guanyem Sitges inclou modificacions al PAM per acceptar l’ampliació del Govern Municipal

0
583

Guanyem Sitges inclou modificacions al PAM per acceptar l’ampliació del Govern Municipal

Ampliació del Govern Municipal L’Assemblea ha validat signar el document d’ampliació de govern municipal

un cop que s’ha aconseguit un compromís més clar del PSC en aspectes claus per les polítiques municipals iniciades tot just fa un any

Ahir al vespre va tenir lloc al local de l’Ateneu una assemblea que va servir per validar l’entrada del PSC al govern municipal

després d’aconseguir el compromís per part del PSC de seguir desenvolupant les polítiques iniciades per l’actual govern municipal i que estan recollides en el Pla d’Actuació Municipal (PAM)

i que aquest ha sigut modificat per clarificar certes mesures que s’han anat desenvolupant des de la seva aprovació inicial.

D’aquesta forma i tot i que no es modificarà el document d’acord que ja va ser ratificat per les assemblees del mateix PSC,

així com dels nostres companys de govern, en una reunió celebrada la setmana passada amb una representació del PSC vàrem tenir l’oportunitat de debatre

i tractar aquells temes que l’assemblea de Guanyem Sitges reunida el 12 de juny va considerar que del document que es portava a debat era ambigu i poc concret.

De la reunió va sortir la proposta de modificació del PAM del qual el Govern Municipal actual format per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Sitges Grup Independent (SGI)

concretarien aquelles mesures que per Guanyem Sitges eren necessaris deixar per escrit i que de facto ja s’estaven implementant,

per d’aquesta forma, el PSC assumir-ne la gestió tal com recull la proposta d’acord d’ampliació en el punt setè que diu

“Els grups municipals que s’incorporen al Govern fan seu el Pla d’Actuació Municipal i es comprometen a treballar conjuntament per fer-ho possible”.

Així doncs, el PAM s’actualitzarà abans de la signatura d’acord a càrrec de totes les formacions polítiques que compartirem govern municipal

pel que queda de legislatura, amb les següents mesures:

Sobre la venda ambulant, s’ha modificat l’actual mesura 1.5.4.2 amb el següent redactat:

1.5.4.2. Treballar de forma interdepartamental i entre administracions per a facilitar els processos d’inserció sociolaboral de les persones en situació irregular.

En el cas concret de les persones que fan venda irregular a la via pública i que es troben en aquesta situació administrativa, se cercaran opcions, sempre, des d’aquesta perspectiva

entenent, doncs, que en cas de produir-se una actuació policial, aquesta buscarà la convivència i el foment de la informació pública, i rebutjant la confrontació.

Sobre la problemàtica de la Draga, s’ha modificat l’actual mesura 2.1.1.7, amb el següent redactat:

2.1.1.7. Estudiar la possibilitat d’aportació extraordinària de sorra a les platges en casos excepcionals i sota criteris tècnics mediambientals,

sense utilitzar en cap cas la mobilització de sediments mitjançant el dragatge.

En aquest sentit, es treballarà per sol·licitar a altres administracions i organismes públics o privats a aturar les tasques de dragatge

que es realitzen periòdicament en el litoral sitgetà més enllà d’aportació de sediments a les platges sitgetanes.

I per últim, s’ha afegit un nou objectiu per incorporar el tema de l’Autòdrom de Terramar, en l’Objectiu Estratègic 2.1.3 d’Impulsar el potencial natural dels Colls de Miralpeix i de les rieres de Ribes i de Vallbona.

Aquest nou objectiu diu:

2.1.3.4. Respecte del projecte de l’Autòdrom de Terramar, aprofundir en la defensa mediambiental i treballar per revertir les afectacions en mobilitat amb impacte al municipi de Sitges

ja sigui en taules de treball i de cooperació entre municipis del Garraf o, si s’escau, per la via judicial.

D’aquesta manera, Guanyem aconseguim el compromís del Govern municipal de tractar la venda ambulant evitant la repressió policial, de treballar per no tornar a portar la draga

i de continuar lluitant contra el projecte de l’Autòdrom de Terramar, obrint si cal un procés judicial per intentar aturar el projecte, sense que l’entrada del PSC suposi cap canvi en l’orientació del Govern municipal cap aquests tres temes.

Amb l’entrada del PSC acceptant aquesta proposta, significarà que el Govern Municipal s’ampliarà durant els dies vinents mitjançant un decret de cartipàs,

on Guanyem Sitges perdrà una tinença d’alcaldia i les competències delegades sobre Participació Ciutadana i Transparència.

Així doncs, instem als grups amb els quals compartirem Govern a no només mantenir la línia de treball actual sinó en aprofundir-la

per tal de poder garantir unes polítiques municipalistes, socials, feministes i ecologistes més necessàries que mai per la ciutadania de Sitges.

Des de Guanyem, però, sempre hem dit que posem la pràctica política per davant de l’ocupació de càrrecs,

i per tant, si no es compleixen les mesures pactades en el PAM i en l’acord d’ampliació, no tindrem cap problema en marxar del Govern Municipal.