Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial

0
1886

Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial requisits:

Per optar als pisos de protecció oficial és imprescindible constar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de Sitges (RSHPOS).

Poden optar a les promocions públiques d’HPO les persones que compleixin els requisits d’empadronament de les convocatòries d’adjudicació. Així com sitgetanes i sitgetans que han hagut de marxar a un altre municipi, sempre i quan disposin d’un històric de padró de 12 anys.

Un dels factors a tenir en compte

És que la inscripció s’ha de fer juntament amb les persones amb qui es conviurà. Una inscripció per persona (i no per unitat de convivència) no dóna més opcions per a l’obtenció d’un habitatge, sinó que defineix la tipologia d’habitatge a la que s’optarà.

La inscripció es realitza, inicialment, a l’Agència Catalana de l’Habitatge, en aquest enllaç (un cop començada la sol·licitud s’ha d’acabar. En cas contrari, les dades es perden i cal començar-la de nou).

Un cop emplenades les dades i descarregat l’imprès, cal imprimir una còpia i presentar-la a l’Ajuntament de Sitges, a través d’aquest tràmit a la seu electrònica.

L’Ajuntament posa a disposició de les persones que necessitin ajuda en el moment de realitzar el tràmit, el servei OAC360º,

al telèfon 93 595 50 94, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores. En casos en què no sigui possible la tramitació telemàtica, es pot realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia o al telèfon 010.

Els requisits específics per a cada convocatòria es donaran a conèixer, a partir del 2022.

Més informació sobre les promocions d’HPO i sobre el Registre de Sol·licitants d’HPO a sitges.cat/serveis/habitatge.