Escola Pia Sitges

La Escola Pia de Sitges manifesta un canvi de full de ruta en el trasllat de l’escola

Després d’una primera reunió entre la Fundació Cultural de Sitges, Escola Pia Catalunya, Escola Pia de Sitges i membres de l’AMPA del centre amb representants del govern municipal i tècnics municipals celebrada el passat dimecres 27 de març, i amb la voluntat de mantenir el compromís de transparència informativa, volem informar-vos de la situació del projecte d’escola nova a hores d’ara.

El govern municipal ha posat sobre la taula una proposta de trasllat que implica la cessió dels terrenys del PPU1 (sector de La Plana) a la Fundació Cultural de Sitges.

En règim de concessió demanial per a un termini d’anys a determinar a canvi de cedir l’edifici del carrer Hort Gran per a ús públic.

Segons els tècnics municipals la proposta respon a les directrius que marca la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat.

Davant d’aquesta única proposta des de la Fundació Cultural i l’Escola Pia Catalunya volem manifestar que es tracta d’un full de ruta diferent.

Respecte el que el mateix Ajuntament va proposar l’any 2015 i que no ens sembla prou segur per a totes les parts fet que ens obliga a estudiar-lo amb deteniment.

A més, tenim el convenciment que hi ha alternatives legals, similars a les que el propi Ajuntament va proposar el 2015, i que representarien un benefici per a la Fundació i per al municipi de Sitges.

A hores d’ara no hi ha cap acord signat amb el govern municipal i seguim estudiant la manera en com arribar a un acord que beneficiï totes les parts implicades.

Amb tot, el nostre objectiu segueix intacte, que els nostres fills estudiïn en un edifici nou que s’adapti a les necessitats educatives actuals i que sigui el més aviat possible.

Comunicat Fundació Cultural de Sitges, Escola Pia Catalunya

Declaració de l’Ajuntament de Sitges sobre la reunió entorn el trasllat de l’Escola Pia

Representants de l’Ajuntament de Sitges i de la Fundació Cultural de Sitges, l’Escola Pia i l’AMPA de l’Escola Pia s’han reunit per tal de trobar una solució al trasllat del centre educatiu a un solar del barri de la Plana i Santa Bàrbara.

Tal i com s’havia anunciat prèviament, la trobada ha tingut lloc després de la reunió que tècnics de l’Ajuntament han mantingut amb la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aquest passat dilluns, 25 de març.

La proposta que l’Ajuntament de Sitges ha posat sobre la taula i que ara Escola Pia, Fundació Cultural i AMPA hauran d’estudiar conjuntament té la voluntat d’oferir a l’Escola Pia un solar més espaiós que l’actual per al seu futur equipament, garantint així un mapa escolar equilibrat a la vila.

L’operació té en compte, en aquest sentit, la transformació del barri de Santa Bàrbara i la Plana en nova centralitat de la vila i la construcció del nou edifici de l’escola Agnès de Sitges, fins ara situat a Can Pei, al barri de Quint Mar.

El municipi guanyarà, a canvi, un equipament per a ús públic al centre de la vila.

L’operació plantejada proposa que l’Ajuntament cedeixi els terrenys del sector de la Plana i Santa Bàrbara a la Fundació Cultural de de Sitges en règim de concessió demanial per a un termini d’anys a determinar, seguint les directrius marcades per la Direcció General d’Urbanisme.

L’operació proposada hauria de seguir les següents passes:

1) Creació d’un grup de treball tècnic entre l’Ajuntament i la Fundació Cultural de Sitges.

2) Redacció d’un avanç de Modificació del Pla general que adapti a normativa els nous usos que es preveuen pels equipaments públic i privat.

3) Verificació de l’avanç per part de la Direcció General d’Urbanisme.

4) Efectuar una consulta prèvia a la ciutadania del contingut de la Modificació.

5) Ple municipal: aprovació inicial de la modificació del Pla General, que suposa la requalificació urbanística de les finques d’equipaments públic i privat, amb la conseqüent exposició pública i període d’al·legacions.

6) Obtenció dels informes sectorials pertinents.

7) Ple municipal : aprovació provisional de la modificació del Pla General, que suposa la requalificació urbanística de les finques d’equipaments públic i privat.

8) Direcció General d’Urbanisme: aprovació definitiva de la modificació del Pla General.

9) Atorgar la concessió demanial, un cop efectuada l’aprovació definitiva per part de la Generalitat.

Paral·lelament a tot aquest procés, en cas d’arribar a un acord entre les parts s’hauran de determinar els detalls de la concessió demanial, fet que requereix la corresponent valoració patrimonial de les finques i instal·lacions de l’Ajuntament de Sitges i de la Fundació Cultural.

La reunió ha comptat amb la presència, per part de l’Ajuntament de Sitges, de l’alcalde, Miquel Forns; el regidor d’Urbanisme, Jordi Mas; el regidor d’Ensenyament, Eduard Terrado, i tècnics municipals.

Per part de la Fundació Cultural, hi han assistit el president, Raul Capa, i els patrons Emili Villalba i Ivan Saldaña.

En representació de l’Escola Pia, hi han pres part Ramon Beringues, director del centre, i Pedro Alonso i Octavi Raventós, director financer i assessor jurídic, respectivament, de l’Escola Pia Catalunya.

Per part de l’AMPA, hi han assistit la presidenta, Marta Hernando, i la vocal Minerva Kadar.

Nota de Premsa Ajuntament de Sitges