La Generalitat dona noves instruccions a les residencies de Gent Gran de Sitges

0
132

La Generalitat dona noves instruccions a les residencies de Gent Gran de Sitges

Noves instruccions a les residencies de Gent Gran de Sitges El departament de Treball,  Afers socials i família de la Generalitat de Catalunya envia noves instruccions

per les quals s’adopten mesures especials de protecció als centres residencials i centres de dia de la gent gran,

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 als municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sitges.

A les darreres setmanes s’han detectat confirmat i notificat diversos brots de coronavirus SARS-CoV-2

en alguns municipis de la REGIÓ Sanitària Metropolitana Sud.

Un percentatge important dels casos s’han trobat a partir de la cerca activa dels brots actius i corresponents a persones asimptomàtiques.

Tot i que les dades de gran part dels municipis d’aquesta Regió mostren control epidemiològic respecte a la infecció per SARS-COV-2,

es considera a causa de la mobilitat interna laboral i social dels habitants amb proximitat i amb l’objectiu de minimitzar el ric en els grups de població més vulnerables;  

que és necessari incrementar les mesures de protecció als centres residencials i centres de dia de gent gran dels municipis de l’Hospitalet del Llobregat, Cornellà i Sitges.

Mesures de Protecció:

En l’àmbit del centres residencials d’atenció a la gent gran, se suspenen els ingressos, les visites u les sortides.

Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada, tot preservant el dret d’acompanyament al final  de la vida i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

En aquest centres es crearan unitats de convivència estables  d’entre 15 i 20 residents, amb separació entre elles,

als efectes del desenvolupament d’activitats grupals i sortides als equipaments exteriors de la residencia (Terrasses, jardins . etc.)

Se suspèn l’activitat dels centres de dia de gent gran, sense perjudici que es puguin valorar l’atenció a casos específics si tenen necessitats socials especials.

Aquestes mesures es podran adaptar, segons la situació i les característiques de cada residencia, en funció de les indicacions de l’autoritat sanitària.