La licitació del nou contracte del servei de neteja continua

0
187

La licitació del nou contracte del servei de neteja continua

Les al·legacions presentades per tres de les quatre empreses participants en el procés de licitació del contracte del servei de neteja ,

que es va iniciar a finals del 2018, han estat desestimades pel Tribunal Català de Contractació

El procés de licitació iniciat a finals de 2018 per al nou contracte de la neteja viària i la recollida de residus sòlids continua,

després que el Tribunal Català de Contractació hagi desestimat les al·legacions que van presentar tres de les quatre empreses participants en el procés,

quan aquestes tres empreses van quedar excloses per incompliment dels plecs de prescripcions tècniques.

Abans no es liciti el nou contracte en els propers mesos, l’actual empresa concessionària, Cespa, continua prestant el seu servei a Sitges.

L’ajuntament treballa amb la previsió que el nou servei es pugui posar en marxa durant els primers mesos de l’any vinent.

Per als mesos d’estiu, l’ajuntament i l’empresa treballen en un pla d’intensificació del servei, dotat pressupostàriament,

per als mesos de juliol a setembre, quan creixen les necessitats i les incidències.

D’una banda, preveu incrementar alguns subserveis, com la neteja de contenidors i la recollida de residus comercials, i millorarà algunes deficiències actuals.

El passat mes d’octubre, el Ple va donar llum verda al nou plec de clàusules de la neteja viària i recollida de residus dotat amb 6,8 M€ anuals, un cost que dobla l’actual.

L’objectiu és garantir la millora el sistema de neteja als carrers i un millor servei en la recollida dels residus,

adaptar el futur sistema a les necessitats reals del municipi, tenint en compte els punts crítics del la vila, i reduir les molèsties als veïns.

També s’implantaran criteris de sostenibilitat i protecció ambiental.