La Policia Local inicia la fase sancionadora per incompliment del toc de queda

0
293

La Policia Local inicia la fase sancionadora per incompliment del toc de queda

La Policia Local inicia la fase sancionadora i ha interposat aquesta nit passada les primeres 2 denúncies per no respectar la prohibició de ser al carrer entre les 10 de la nit i les 6 hores sense justificació.

Dos dies després de l’entrada en vigor de les noves restriccions horàries dictades per la Generalitat per lluitar contra la propagació de la pandèmia,

la Policia Local ha interposat les primeres dues denúncies per incompliment del toc de queda.

Durant els primers dos dies, la Policia Local ha estat duent a terme tasques de conscienciació i informació

a la ciutadania sobre les noves mesures sense interposar cap sanció.

Finalitzat aquest primer període informatiu, els agents interposaran denúncies a les persones que estiguin al carrer entre les 22 i les 6 hores sense justificació.

L’incompliment de les restriccions comporta sancions que van des dels 300 als 6.000 euros.

Aquesta nova restricció per reduir la mobilitat, la interacció social i contenir la propagació de la Covid-19,

es va posar en marxa diumenge passat, després que el govern espanyol hagués aprovat l’estat d’alarma que dóna cobertura legal a les comunitats autònomes per adoptar noves restriccions sense necessitat de tenir l’aval de la justícia.

El confinament nocturn té algunes excepcions que permeten els desplaçaments de tornada a casa com ara desplaçar-se per emergències mèdiques,

per anar a treballar o per tenir cura de persones grans o dependents, per adquirir productes a la farmàcia per raó d’urgència, entre d’altres.

També es permet passejar animals de companyia de 4 a 6 de la matinada sempre que es faci el mínim desplaçament imprescindible, de forma individual i pròxim al domicili.

Les persones que s’hagin de desplaçar durant el toc de queda per un motiu justificat hauran de portar el certificat d’autoresponsabilitat al mòbil que es pot descarregar a https://certificatdes.confinapp.cat/#/

Les mesures també afecten els establiments oberts al públic,

que han de tancar a les 21 h perquè els clients i els treballadors tornin a casa.

També queden tancats a les 21 h les activitats recreatives i esportives autoritzades.

Els locals de restauració només poden servir menjar per emportar als clients que vagin a buscar el menjar a l’establiment fins a les 21 hores. En el cas dels servei a domicili es permet fins a les 22 hores.

Les activitats culturals i espectacles públics, en canvi, podran seguir fins a les 22 hores.

En aquest cas, els assistents al cinema o del teatre tindran més temps per tornar a casa fins a les 23 h

però hauran de conservar els tiquets i entrades de les funcions o sessions per justificar que han assistit a un acte cultural per presentar-lo en els controls policials.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

El transport públic no modifica ni els horaris ni el servei, tot i les restriccions de mobilitat nocturna.

Les mesures s’afegeixen a les que ja eren vigents com la limitació de reunir-se amb un màxim de sis persones i, a més de totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament.

Segon estat d’alarma

El segon estat d’alarma durarà de moment 15 dies i està dirigit i gestionat pels governs autonòmics per donarcobertura al toc de queda,

però la intenció del govern espanyol és que un cop finalitzat aquest període, el Congrés dels Diputat el prorrogui per sis mesos mes fins al 9 de maig.

CONFINAMENT NOCTURN

Excepcions a la mobilitat:

Assistència sanitària d’urgència.

Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).

Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.

Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.

Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).

Actuació urgent davant d’òrgans judicials.

Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.

Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada

Horari màxim d’obertura al públic:

Serveis, comerç minorista i restauració, i recollida amb cita prèvia: 21hores. Excepció: la prestació de serveis a domicili fins a les 22 h

Espais públics a les 21 h, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.

Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.