La primera assemblea presencial del #gremisfihrt en un any s’ha celebrat a Sitges.

0
558

La primera assemblea presencial del #gremisfihrt en un any s’ha celebrat a Sitges.

Assemblea #gremisfihrt Sitges.Els representants de més de 6000 pimes, micropimes i autónoms de la Catalunya Central, Barcelona, Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre s’han reunit avui a Sitges.

. L’ Assemblea General de la FIHRT, reunida a l’Hotel Sunway PlayaGolf de Sitges,

a la vista de l’actual situació del sector de l’hostaleria, restauració i turisme, després de la darrera Resolució, publicada el passat dissabte 24 d’abril, manifesta un cop més que cal reactivar el sector obrint als vespres, i fent efectius els Ajuts que des de finals del 2020 no arriben.

Reclamem al Govern, l’actual, provisional, i al futur, un cop es deixin de tacticismes que aboquen a la caiguda de l’economia catalana, a emprendre mesures equitatives i lògiques per a la contenció de la COVID-19, que no continuïn estigmatitzant ni culpabilitzant a un únic sector, en aquest cas el turístic i el de la restauració.

Hem respectat les restriccions i mesures per a la prevenció de la pandèmia.

Però si des de l’Administració es volia fer un tancament total de les empreses, han d’anar acompanyades de mesures reals de rescat del sector, tant pel que fa a les empreses, com pels seus treballadors. No podem acceptar els canvis de parer del Govern i del PROCICAT en el tancament comarcal; ens han abocat a la ruïna. Neveres plenes, reserves cancel·lades i sense cap compensació pel sector. Cosa que per d’altres si que n’hi ha hagut; alliberar gent de l’ERTE per tornar-los a entrar de seguida. Tots som víctimes del PROCICAT i de la mala gestió del Govern.

No podem esperar a una entrevista als mitjans per saber cóm i què farem les properes setmanes. En fa moltes que demanem que s’allarguin els horaris. I que ens deixin servir sopars com a la Comunitat Valenciana. I enlloc d’això ens trobem que, simultàniament al que està passant al nostre costat, aquí organitzen plans pilot fins el 22 de maig, i que enlloc de sopars allargaran els horaris de les terrasses, perquè els sopars només seran a l’exterior.

Qui ho diu és el Conseller d’Interior.

Som un sector transversal, que dinamitza l’economia d’empreses del sector primari, de distribució, de comerç, però també som un servei públic per a la societat, i ajudem a l’organització de la mobilitat pel territori.

És per això, que després de les mesures preses per la Generalitat, i dels Ajuts acordats, continuem considerant que no han estat suficients. Ens calen ajuts directes. I que es tinguin en consideració les reclamacions que estem fent les Federacions de Lleida, Girona i nosaltres mateixos, juntament amb l’AEH Tarragona, o des de PIMEC TURISME.

El sector ha estat responsable des del primer dia,

el maig de l’any passat, en que ens van autoritzar a obrir les terrasses…i fins ara. El que ha mancat ha estat el control de la pròpia Administració, ja que ens hem queixat massa cops de que han mirat cap una altra banda quan han vist infraccions. EL mateix podem dir del confinament; hi ha hagut gent que no ha estat responsable i s’ha desplaçat com si res al llarg del territori.

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques mundials, rica en recursos naturals i culturals, amb un sector madur, diversificat i internacionalment reconegut que contribueix amb més del 11% a la riquesa total donant feina a més de 400.000 persones, és a dir un 14% del total dels llocs de treball.

El Turisme és un sector estratègic a Catalunya

amb una incidència transversal molt important sobre l’economia, perquè de forma indirecta la resta de sectors econòmics depenen del funcionament d’aquest sector tal i com ho indica els comptes satèl·lits de turisme. I durant aquesta pandèmia ens hem sentit maltractats i menystinguts.

No s’hi ha posat per part del Govern tot el que calia, i les conseqüències seran nefastes, amb més d’un 30% d’establiments tancats. I què dir de la restauració en centres comercials? .Tot just avui obre, després de 6 mesos tancats. La previsió és que tancaran o ja ni obriran, prop d’un 25% d’aquests establiments..

Els contagis s’han degut a la interacció social a cases particulars i festes sense cap mena de control, gent irresponsable.

Però els qui hem estat tancats hem estat nosaltres. Fa mesos que estem dient que si no s’actua d’immediat els danys esdevindran d’una enorme magnitud i causaran un gran impacte en els autònoms i les petites i mitjanes empreses europees, fet que ja s’està produint en l’actualitat.

El més greu de tot és que tot això ho decideix un Comitè de tècnics, el PROCICAT, en el que un dels principals actors, la Conselleria d’Empresa i Coneixement, no hi forma part. Són els únics que ens han escoltat. Tant sota la direcció de la Consellera Chacón com la del Conseller Tremosa. I podem afirmar que les dues Direccions Generals, al de Comerç i la de Turisme, han estat a la nostra disposició des del primer moment de la pandèmia.

Avui, més d’un any després de la pandèmia, els criteris els continuen fixant Salut i Interior. No anem bé.

Ara ja no us demanem, sinó que us exigim com a Sector:

Ajuts directes a petites, mitjanes empreses i autònoms del sector turístic català amb l’objectiu de reactivar la indústria turística i adaptar-la a les exigències del COVID-19 amb coherència;

Ajuts directes a persones i famílies amb l’objectiu de reactivar el consum i la demanda turística amb productes com els “bonus”. Es va proposar des de PIMEC TURISME i encara esperem, mentre països del nostre voltant ho han estat fent servir amb èxit.

En el cas de les Mesures fixades pel Gobierno, en relació als ajuts a PÌMES i AUTONOMS, cal facilitar la moratòria i allargament dels plaços dels ICO i ICF. En menys d’un mes venç el termini, i moltes Entitats bancàries encara s’estan estudiant la situació.

Tornem a demanar, igual com ho ha fet PIMEC fa uns mesos,

l’Addició d’una disposició addicional al Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic i a la Llei 13/2002, de 1 de juny, de turisme de Catalunya, per tal que els titulars o els gestors d’Habitatges d’Ús Turístic puguin destinar-los a habitatge de residència habitual. I subscriure amb tercers els corresponents contractes d’arrendament urbà durant els anys 2021 i 2022, així com reprendre l’activitat turística a la finalització dels mateixos sense nous requisits.

Demanem l’exempció del l’impost sobre estades en establiments turístics per a tots els obligats tributaris durant els exercicis 20201 i 2022. Al juny haurem de tornar a pagar!

Per a la reactivació del consum, és essencial parlar amb Madrid per una reducció de l’IVA del sector turístic al 4%.

Cal establir mesures o incentius fiscals en la desgravació per a la millora d’implementació de mesures correctores en el sector turístic.

En l’àmbit laboral i pel que fa específicament als ERTOS, cal revisar les mesures adoptades en matèria de Seguretat Social durant aquesta crisi. Cal allargar-los més enllà del desembre de 2021. I sobretot cal fer una auditoria sobre la inactivitat I la mala praxis del SEPE durant tota la pandèmia. Ens estem trobant ara mateix amb situacions de gent que no està cobrant des d’octubre de 2020 cap mena de prestació.

Assemblea #gremisfihrt Sitges Inspecció de Treball.

En els darrers mesos s’ha intensificat la tasca inspectora tot i el COVID. Cal continuar protegint el compliment de la Llei, però entenem que no es pot criminalitzar tot el sector i considerar-nos que hem comès frau en les nostres comunicacions…prou dificultoses han estat.

Legislar de forma clara evitant els problemes de interpretació de les normes amb la finalitat d’evitar la inseguretat jurídica

L’Administració ha de facilitar l’accés de les pimes i autònoms als Fons Europeus. No estem preparats, i passaran de llarg. Som aliens a les pugnes entre el Govern de Madrid i el de la Generalitat. S’han d’escalar aquests ajuts i veure cóm poden arribar a les pimes, micropimes i autònoms. I en aquest cas, hem de felicitar PIMEC per la feina que està duent a terme.

La Restauració és segura, Assemblea #gremisfihrt Sitges.