La residència de Sant Joan de Sitges ja reb visites

0
45

La residència de Sant Joan de Sitges ja reb visites

La residència de Sant Joan de Sitges ja reb visites Els avis de la residència Sant Joan de Sitges que portaven mes de dos mesos i mig sense poder veure als seus familiars, ja poden rebre visites.

L’Hospital de Sant Joan de Sitges ha estat l’única residència de Sitges

que no ha registrat cap cas de Covid-19 a les seves instal·lacions.

A partir de l’entrada a la fase 2 de la desescalada es permeten les visites a les residències.

Sitges va accedir a questa fase ahir dilluns 1 de juny i les residències d’avis ja han posat en marxa sistemes segurs per que els avis pugin veure als seus familiars.

A l’Hospital de Sant Joan s’ha utilitzat una de les portes d’accés que donen al carrer

per posar una mampara amb cadires per que els familiars tinguin un primer contacte amb els residents.

La residència

La creixent existència de persones grans en les quals conflueixen necessitats d’atenció gerontològica provinents de situacions diverses, fa que els serveis residencials

que prestem des de la residència de l’Hospital s’hagin adaptat per tal de poder-les atendre globalment, donant una resposta integral a cada persona.

D’altra banda, la residència funciona com una plataforma de serveis tant públics com privats, adreçats a les persones grans i a les seves famílies.

Constituïm un sistema d’allotjament, convivència i atenció integral, essent el domicili habitual de persones grans dependents.

Principis orientadors del centre

A la Residència tenen com a principis fonamentals en el seu servei la ètica, la competència i autonomia, la participació, la integralitat i el principi d’individualitat.