L’Ajuntament de Sitges aconsegueix aplicar el recàrrec de l’IBI a un gran tenidor propietari d’habitatges buits

0
47

Recàrrec de l’IBI

L’Ajuntament de Sitges va incloure a les ordenances fiscals, el 2020, aquest recàrrec de l’IBI, perquè considera que és una situació anòmala, que dificulta les possibilitat d’accés a l’habitatge i la seva funció social.

El recàrrec s’ha pogut aplicar un cop superada la inspecció, registre i declaració d’aquells habitatges que, segons la normativa vigent, reuneixen les condicions per considerar-se permanentment desocupats.

Sitges ha aconseguit una fita complexa.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ens responsable de l’aplicació de tributs tant a la vila. Com a d’altres municipis de la demarcació de Barcelona, ha acceptat l’aplicació del 50% del recàrrec de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a tres habitatges buits. Que pertanyen a un gran tenidor. La regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, afirma que: “Aquest recàrrec és un avís als grans tenidors. I, en paral•lel una eina que permet a l’administració desenvolupar-ne d’altres. Amb la finalitat que tots els habitatges compleixin amb la seva funció social bàsica: ser llocs per viure-hi”.

L’Ajuntament de Sitges va incloure a les ordenances fiscals, el 2020,

Aquest recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits, perquè considera que és una situació anòmala.

L’aplicació del recàrrec implica haver de definir què és un habitatge buit.

Fet que complica el procediment per l’àmplia discussió derivada, a nivell jurídic i de l’administració.

Júlia Vigó explica que: “Són molts ajuntaments que tenen aquesta previsió fiscal. Però és complicat arribar al final del procediment. Ja sigui perquè els indicis que s’han de comprovar no es compleixen o perquè el procediment s’allarga per les al•legacions presentades per les propietats interessades”.

L’aplicació del gravamen recàrrec de l’IBI a Sitges ha començat amb un gran tenidor i continuarà en aquesta línia:

“Intentarem ser el més ambiciosos possibles per gravar la situació d’aquests habitatges. Que tensen, encara més, la possibilitat d’accés a l’habitatge de les sitgetanes i els sitgetans”, afirma Júlia Vigó.

La Llei de l’impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries, entre d’altres normatives. I arran de la crisi econòmica del 2007, quan va augmentar el número d’habitatges buits, va establir una sèrie d’instruments que graven o penalitzen les propietats amb habitatges buits amb caràcter permanent.

La legislació catalana preveu altres accions que es poden fer sobre habitatges buits.

La finalitat de la Regidoria d’Habitatge és ara “explorar altres instruments de política d’habitatgeper facilitar que aquests habitatges compleixin amb la seva funció social o bé estudiar la possibilitat que el seu destí sigui el lloguer social”, afirma Júlia Vigó.