L’Ajuntament de Sitges aprova el Pla Local de prevenció de conductes addictives per al període 2021-2025

0
464

Pla Local de prevenció de conductes addictives per al període 2021-2025

El Pla Local de prevenció de conductes addictives per al període 2021-2025 és un pla que, per primera vegada, té un enfocament universal. Que s’adreça a tota la població. A través d’aquest pla es posa l’accent en el consum de drogues. Però també s’inclouen conductes que poden generar també addiccions com el joc en línia. L’ús de xarxes socials i l’exposició a les pantalles en general.

Les 21 regidores i regidors de l’Ajuntament de Sitges han tornat al Saló de Plens per celebrar aquest dimecres la primera sessió plenària presencial, després d’un any i mig de pandèmia.

Entre els punts més destacats, el ple d’octubre ha aprovat el nou Pla Local de Prevenció de Conductes Addictives per al període 2021-2025. Per dotar la població de Sitges de tots els recursos per prevenir la ciutadania sobre el consum de drogues. El document inclou per primera vegada comportaments i conductes que, realitzats de manera abusiva. Poden generar un risc potencial i elevat d’addiccions. I que estan vinculats al joc en línia, l’ús de xarxes socials i l’exposició a les pantalles en general.

La regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó, remarca que: “Aquest document s’ha de transformar en accions concretes dirigides a la prevenció. L’acompanyament i el major coneixement dels riscos vinculats tant al consum com a l’exposició abusiva a certes conductes”. Júlia Vigó explica que: “És un pla que per primera vegada té un enfocament universal. I s’adreça a tota la població, i alhora, ho fa tenint en compte les especificitats de determinats col·lectius. I la realitat de les conductes addictives al nostre municipi a partir d’una diagnosi realitzada aquest mateix any, el 2021”.

Segons Júlia Vigó, en aquest pla, per exemple: “Es detecten i s’atenen consums de drogues associades a la resistència sexual entre el col·lectiu LGTBI. Sobretot entre homes gais, que havien estat alertats per entitats de l’àmbit com Colors Sitges Link, que reclamava atenció en aquest assumpte”.

Aquest pla, que té una vigència de 4 anys, s’estructura en 5 eixos de treball

i aposta per l’enfocament transversal, entrellaçant mesures d’àmbit social i comunitari, d’àmbit educatiu, d’àmbit preventiu i de l’àmbit de la salut.

Els eixos de treball són:

 1. Eix Coordinació i Planificació (totes aquelles actuacions preventives dirigides a planificar, gestionar i coordinar les accions desenvolupades en el marc del Pla).
 2. Eix Prevenció i Educació (totes aquelles actuacions preventives dirigides a la comunitat educativa i als diferents agents que hi participen).
 3. i Eix Prevenció i Oci (se situen les actuacions dirigides a treballar les pràctiques de consum produïdes en el temps lliure, tant de dia com de nit. Es posa especial èmfasi en els menors d’edat consumidors de drogues il·legals i en els usuaris d’oci nocturn).
 4. Eix Prevenció i Comunitat (s’emmarquen les actuacions de caràcter més universalista).
 5. Eix Investigació i Coneixement (per aprofundir en l’estudi del consum de drogues i ampliar el coneixement de les característiques diferencials locals).

La regidora Júlia Vigó assenyala que: “A banda de consolidar algunes de les accions del Pla anterior. El document actual subratlla la importància de desplegar-ne noves propostes. Entre les quals el Servei d’acompanyament a famílies, infants, adolescents i joves o l’elaboració d’un protocol alternatiu a la sanció administrativa pel consum d’alcohol a la via pública.”

Les intervencions dels grups municipals

Rosa Tubau, Junts per Sitges (JxS): “Aquest nou Pla Local de Prevenció de Conductes Addictives ja no només es queda en les drogues i, a més, abasta l’univers de tota la població i això és molt important, perquè és evident que les addicions no només estan especificades amb un segment de la població sinó que ens afecten a totes i tots”.

José Tendero, Ciutadans Sitges (Cs): “Estem d’acord en la necessitat d’actualitzar aquest pla local. Aquest grup sempre donarà suport als plans locals que ajudin a fer un Sitges millor i a donar un servei més específic als nostres vilatans i vilatanes vingui de qui vingui”.

Ignasi Rubí, regidor no adscrit: “El pla és una bona eina i molt positiva per al poble perquè ens serveix per tenir una diagnosi sobre on estem i cap a on volem anar per poder actuar i incidir en els diferents àmbits d’actuació.”

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “Aquest és un bon document perquè efectivament el món local té capacitat d’incidir de manera molt directa en la ciutadania per raons de proximitat. És un encert canviar el plantejament transversal i no centrat únicament i exclusivament en el col·lectiu jove”.

El ple d’Octubre

L’inici del ple es va endarrerir 25 minuts com a conseqüència de la concentració de persones convocada per l’Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges a la plaça de l’Ajuntament. Per manifestar el seu desacord amb la proposta del nou pla d’usos de les platges, que ha presentat el govern.

Per tal d’escoltar l’opinió del col·lectiu, la Corporació va voler donar la paraula abans del Ple, al president de l’Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges, Manel Martínez, i al secretari de l’entitat, Toni Bleda. I per exposar les seves preocupacions davant la proposta de treball del nou pla d’usos de les platges presentada per l’Ajuntament.

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, va recordar als representants de l’associació que “s’ha de fer un nou pla d’usos per imperatiu legal, donat que ha finalitzat el pla fins ara vigent i també la concessió dels serveis actuals. Per aquest motiu, la llei obliga a fer la tramitació corresponent. Seguim un procediment en el qual està obert un període per fer al·legacions i suggeriments a través d’una consulta pública en què tothom pot aportar les seves idees”.

Al final del ple, en el torn de preguntes, Manel Carbonell, concessionaris d’una guingueta de la platja, també ha pogut llegir una carta per mostrar el seu desacord amb el pla d’usos de les platges.

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística a l’àmbit del PAU11 Garraf Est

El ple ha aprovat la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) a l’àmbit del PAU11 Garraf Est.

El regidor d’Urbanisme i Espais Naturals, Eduard Terrado, destaca que “amb l’ordenació actual, els edificis que es podrien construir en aquest àmbit tindrien un fort impacte paisatgístic”. I afegeix que “aquest fet entra en contradicció amb els nous criteris d’urbanisme”.

L’àmbit del PAU11 Garraf Est és un polígon d’actuació urbanística desenvolupat. I per tant amb règim de sòl urbà consolidat. La qualificació de les parcel·les objecte de modificació és de zona unifamiliar adossada amb tipologies d’habitatge que oscil·len entre 300 i 400 m2 per habitatge.

Aquest fet entra en contradicció amb els nous criteris d’urbanisme sostenible i adaptat al territori,

Criteris que s’estan ja aplicant amb el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral. Que recentment ha iniciat la Generalitat de Catalunya i del qual, el sector de Garraf Est no ha entrat a formar-ne part. Malgrat la petició feta al respecte per l’Ajuntament de Sitges.

Amb la proposta presentada el regidor d’Urbanisme i Espais Naturals, Eduard Terrado, explica que: “Es genera un model urbanístic amb menys petjada sobre el terreny, es redueix en 890 m2 el sostre construït. Es passa de 3 alineacions d’edificis a 2, i s’augmenta la superfície de zona verda pública en detriment de zona verda privada”.

El regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado, remarca que: “S’augmenta la densitat d’habitatges, passant de 19 habitatges de fins a 400 m2 cadascun, a 50 habitatges de fins a 100 m2”. Paral·lelament, el pla preveu millores en l’àmbit de la mobilitat de la zona. Per al regidor “aquesta és una oportunitat de solucionar el problema de mobilitat. Que genera l’actual enllaç amb la carretera C-31. I de construir un vial per vianants i bicicletes que connectaria aquest sector amb el centre del poble i l’estació, a mes a mes de permetre l’accés de tots els visitants que vulguin accedir al Parc del Garraf”.

Un cop resoltes les al·legacions i un cop es rebin els informes sectorials pertinents, la modificació es portarà a aprovar provisionalment per part del Ple de l’Ajuntament, i finalment caldrà que sigui aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Piscina Municipal 

Alhora, en la mateixa sessió plenària el ple ha aprovat una compensació econòmica per fer front al període de tancament de la Piscina Municipal. Amb motiu de la Resolució SLT/2700/2020 establerta per la Generalitat de Catalunya. Per a la contenció de la pandèmia que suspenia l’obertura al públic. L’equipament va ser obligat a tancar del 30 d’octubre al 22 de novembre a causa de les restriccions.

Altres punts de l’ordre del Ple

 • El ple nomena la regidora de Junts per Sitges, Rosa Tubau, representant  de l’oposició al consorci de la TDT del Garraf. En aquest òrgan també hi ha l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, el regidor de Cultura, Xavier Salmerón, i el regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà i el regidor de Turisme, Luis Miguel García. 
 • El ple també ha aprovat l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions per al 2021. Per modificar el sistema d’adjudicació dels ajuts extraordinaris per al desenvolupament empresarials i relacionats amb la Covid-19. Que atorga la regidoria de Promoció Econòmica i que passarà a ser per concessió directa.
 • En l’àmbit d’urbanisme, el ple ha aprovat l’acta de delimitació dels termes municipals de Sitges i Castelldefels. I en l’àmbit d’hisenda i contractació ha donat llum verda a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Aquesta proposta actualitza una part dels preus dels cementiris.
 • També s’ha aprovat l’aixecament objecció suspensiva del contracte Bus Urbà anys 2016, 2017, 2018, 2019. L’Ajuntament de Sitges farà properament les revisions de preus.  
 • La proposta d’actualització del nomenclàtor de diferents carrers de Sitges s’ha retirat de l’ordre del dia per treballar amb major consens i facilitar els possibles tràmits derivats als sectors implicats.

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

 • Proposta d’acord impulsada per ERC, a la qual s’han afegit tots els regidors del govern, per instar a Adif a modificar el projecte d’instal·lació de proteccions acústiques en forma de grans tanques, una infraestructura ferroviària que travessa la trama urbana de Sitges.
 • Moció presentada per ERC per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.
 • Proposta d’acord presentada per Comuns Verds Sitges per a una FP digne i de qualitat.

Rebutjades

 • Proposta d’acord presentada pel grup municipal de Ciutadans per dissenyar i aplicar un pla de mobilitat al barri de Quint Mar adaptat als nous equipaments educatius.