L’Ajuntament de Sitges arranja el camí de Balmins per fer-lo més transitable

0
651

L’Ajuntament de Sitges arranja el camí de Balmins per fer-lo més transitable

L’operació d’arranjament del Cami de Balmins s’està fent amb sauló sòlid, un material que crea un camí regular sense haver d’utilitzar formigó.

El camí de Balmins completa el seu arranjament aquesta setmana,

després que fa un any es tanqués la primera fase. Que envoltava l’ermita de Sant Sebastià i un primer tram d’aquest passeig. Ara, s’ha tornat a utilitzar sauló sòlid per donar consistència al camí. Ja que s’ha valorat positivament l’efecte d’aquest material en la primera fase. El sauló sòlid genera un passeig regular i accessible. Però sense l’ús de formigó o altres paviments menys integrats al paisatge de Balmins.

El regidor de Serveis urbans, Jaume Monasterio, explica que

“aquesta segona fase arriba fins a la cala de Balmins i continuem fent servir el sauló sòlid perquè és una barreja de sauló i resines que es pot compactar molt bé i fer un camí més accessible i transitable per a la ciutadania” i afegeix que “ara tindrem un passeig molt més agradable i segur per aquest tram de costa”.

Un cop omplert el camí amb el sauló sòlid, s’eviten els reguerots que l’aigua de la pluja feia en aquest espai i vianants o bicicletes tampoc no hi deixen marques. Amb tot, el material manté permeabilitat i el camí continua disposant d’uns desaigües que fan que l’aigua de la pluja s’evacuï cap a les roques i el mar.