L’Ajuntament de Sitges dóna llum verda a l’enderroc dels mòduls prefacabricats de l’antiga escola Agnès de Sitges

0
360

Enderroc dels mòduls de l’antiga escola Agnès de Sitges

Després de l’enderroc dels mòduls de l’antiga escola Agnès de Sitges, l’espai es restituirà com a zona verda i es plantaran garrofers.

Els 9 mòduls prefabricats de l’antiga escola Agnès de Sitges, s’enderrocaran

Després que la Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, hagi aprovat la llicència. Que permet iniciar les obres. La Generalitat de Catalunya, propietària dels mòduls, s’encarregarà de dur a terme aquesta actuació a la parcel·la de 5.304 m². Ubicada al carrer Josep Irla, al sector de Can Pei, i en la qual no es podrà talar cap arbre. L’Ajuntament de Sitges preveu, tal com està establert al POUM. Que aquest espai sigui restituït com a zona verda i recuperar l’estat original. Es plantaran garrofers a la zona, que fins ara ocupaven els mòduls, i les terres amb què es realitzi el reblert han de ser aptes per a la jardineria.

El regidor d’Urbanisme i Espais Naturals, Eduard Terrado, destaca que

“Ara recuperem un espai com a zona verda per gaudir-ne, després que hagi tingut durant molts anys un ús provisional com a equipament educatiu. Des de l’any 1997 aquests barracons van acollir primer l’Escola Maria Ossó i després van ser compartits alhora per l’Institut Vinyet, fins que no va disposar d’edifici propi, i l’Escola Agnès de Sitges. És, doncs, una doble bona notícia perquè s’amplia l’espai verd de Sitges i també perquè després de 16 cursos l’Escola Agnès de Sitges ja té un edifici amb les condicions necessàries per desenvolupar la seva tasca educativa”.

En la mateixa línia, el regidor David Martínez, ha recordat que

Després de molts anys s’ha pogut fer el trasllat de l’Escola Agnès de Sitges a les noves instal·lacions de Quint Mar i ha destacat que “ara es recupera un espai per a l’ús general i per al veïnat”.

L’actuació consisteix en realitzar l’enderroc, i desmuntar les estructures de formigó. Després del desmuntatge també es farà un moviment de terres final per aconseguir una topografia sense irregularitats.