L’Ajuntament de Sitges ha aprovat tres línies d’ajuts extraordinaris per a autònoms i empreses

0
689

L’Ajuntament de Sitges ha aprovat tres línies d’ajuts extraordinaris per a autònoms i empreses per fer front la crisi econòmica generada per la Covid-19

Sitges línies d’ajuts autònoms i empreses La convocatòria dels ajuts serà per finançar lloguers o hipoteques o subministraments dels locals comercials i per ajudar a treballadors autònoms.

Els ajuts estan orientats també a fomentar la contractació laboral de persones i a la millora de l’ocupació.

Amb aquestes mesures econòmiques, l’Ajuntament de Sitges vol contribuir a superar l’aturada econòmica de molts sectors a causa de la Covid-19.

La convocatòria dels ajuts s’obrirà a l’endemà de la publicació al Diria Oficial de la Generalitat, a principis de la setmana vinent.

El ple de l’Ajuntament de Sitges, celebrat aquest dimecres en sessió telemàtica, ha aprovat tres línies d’ajuts econòmics extraordinaris, per valor de 325.000 €,

destinats a ajudar al pagament del lloguer/hipoteca o subministraments de locals comercials, a ajudar també a treballadors autònoms i per últim, a fer front a la contractació i millora de l’ocupació.

Les tres ajudes han rebut llum verda en sessió plenària

amb 20 vots a favor del govern (ERC, Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges), JuntsperSitges, PSC, C’s, Comuns-Verds, El Margalló i una 1 abstenció de Nou Horitzó.

L’alcaldessa, Aurora Carbonell, ha destacat

la feina feta i s’ha mostrat “molt orgullosa de la gestió del departament per tal de poder preparar les tres línies d’ajudes”.

Aurora Carbonell ha puntualitzat que “és evident que es tracta d’un primer pas perquè les afectacions són importantíssimes.

Però cal començar el més ràpid possible a vehicular aquestes primeres ajudes per tal que arribin a les empreses i ajudar al sector”.

Davant la greu situació arran de la Covid-19,

la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges impulsa mesures econòmiques extraordinàries

en l’àmbit laboral adreçades a professionals autònoms, empreses i treballadors per donar suport al teixit econòmic local i també incentivar el manteniment i la contractació de llocs de treball.

Aquestes ajudes, que volen contribuir a pal·liar els efectes d’un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus, complementen altres mesures que impulsen el Govern de la Generalitat i l’estat.

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, explica que

“aquestes primers ajuts pretenen contribuir amb la recuperació econòmica en un moment molt delicat per a l’economia.

És evident que aquests ajuts representen un primer pas, però la feina no s’acaba aquí. Seguim treballant amb altres línies d’actuació per donar el màxim suport al teixit empresarial”.

Un cop aprovades aquestes tres línies d’ajudes i finalitzats els tràmits de publicació,

la convocatòria dels ajuts s’obrirà a l’endemà de la publicació al Diria Oficial de la Generalitat, previsiblement dilluns 1 de juny.

El regidor Guillem Escolà assegura que

“aquests ajuts, que es presenten amb caràcter extraordinari i urgent, són per contribuir a superar l’aturada d’activitat econòmica.

L’objectiu és que els autònoms i les PIMES (petites i mitjanes empreses) tinguin liquiditat,

ja que a causa de l’estat d’alarma es van veure obligats a tancar els seus negocis i durant aquest període no han pogut tenir ingressos,

però alhora, han hagut de continuar fent front a despeses estructurals per mantenir els negocis,

com pagaments de lloguers, hipoteques, subministraments, seguretat social o nòmines”.

Guillem Escolà destaca que “l’Ajuntament de Sitges ha fet un gran esforç per poder crear aquestes tres convocatòries el més ràpidament possible.

Els tràmits o els procediments de l’administració pública són llargs, però la crisi de la Covid-19 ens ha portat a marcar-nos com a repte agilitzar els processos”.

Les intervencions dels grups municipals

El portaveu de C’s, Manuel Rodríguez,

considera que les partides són insuficients” però afirma que “es tracta d’un bon punt de partida inicial”. Compartim l’objectiu”.

Aquest grup municipal ha votat a favor de les tres ajudes presentades,

però s’ha mostrat preocupat per la tramitació perquè afirma que “si es presenten al·legacions es podria allargar la convocatòria”.

El portaveu del PSC, Luis Miguel García,

subratlla que “els sitgetans i sitgetanes ens han escollit per resoldre problemes i no per crear-ne. Per això, donarem el nostre suport”.

El regidor de Junts per Sitges, Rafael Font,

afirma que el comerciant està “en una situació molt complexa i necessita saber de quins ingressos podrà disposar.

Necessita liquiditat”.

Segons Rafael Font, a Sitges hi ha una xifra molt elevada en règim d’autònoms per la singularitat de l’economia que té a Sitges, on el turisme és la principal activitat afectada.

El grup Municipal El Margalló també hi ha votat a favor de les tres línies d’ajudes econòmiques.

Per la seva part, la portaveu de Comuns-Verds, Carme Gasulla,

destaca que “realment la situació generada pels efectes del Covid-19 en l’àmbit de salut són molt greus

però l’afectació en l’àmbit laboral i econòmic és molt preocupant

i estem molt d’acord que es prenguin aquestes mesures per l’ocupació amb les persones que viuen al nostre poble”.

El portaveu de Nou Horitzó, Ignasi Rubí,

creu que les ajudes “arriben tard i poden ser insuficients”.

A més, el regidor considera que “calia fer un pressupost més ajustat a la realitat que ens envolta” i afirma que “hi ha molts negocis que estan pendents de tirar endavant”.

En resposta a les preguntes sobre les tramitacions, el regidor Guillem Escolà ha explicat que “tot i que la voluntat era aprovar-les abans per decret,

finalment, això no va poder ser i s’han hagut de portar a aprovació al ple de Sitges”.

Sitges línies d’ajuts autònoms i empreses TRES LÍNIES D’AJUTS:

1-AJUTS AL LLOGUER O HIPOTECA I SUBMINISTRAMENTS DEL LOCAL COMERCIAL

Destinats a locals comercials que han hagut de tancar la seva obertura al públic durant l’estat d’alarma. Els serveis no essencials.

Són ajuts per cobrir les despeses de lloguer, hipoteca i subministraments (llum, aigua, gas) i telefonia /internet generades entre el 15 de març al 31 de maig.

L’import de les ajudes seran:

Entre el 30% i el 40% de l’import mensual del lloguer o hipoteca.

Entre el 15% i el 40% de l’import mensual dels subministraments i serveis de telefonia/internet.

Imports màxims en funció de la demanda:
Entre 500 € i 3.000 €

Requisits:

Autònoms i empreses amb seu fiscal a Sitges que realitzin la seva activitat en establiments comercials del municipi detallats a l’annex 1 de la convocatòria.

Han de disposar de tots els permisos relatius a l’exercici de l’activitat.

No haver cessat l’activitat econòmica ni en el moment de la sol·licitud ni de la justificació d’aquest ajut.

Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Termini de sol·licitud: 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Tramitació: La tramitació es podrà fer mitjançant la pàgina web de l’ajuntament de Sitges www.sitges.cat, a l’apartat de portal de tràmits.

Pagament: Es farà en un únic pagament un cop verificada la documentació justificativa.

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

2-AJUT PER AUTÒNOMS

Aquests ajuts estan destintats als autònoms amb més de 12 mesos i un màxim de 60 mesos consecutius d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a 1 de juliol de 2020 per cobrir els costos de les quotes de Seguretat social d’activitats no essencials durant l’estat d’alarma.

Imports de les ajudes:
entre 500 € i 2.000 €, en funció del temps d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Requisits:

Persones treballadores donades d’alta al RETA en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
Cal haver iniciat l’activitat entre 2015 i 2019 (entre 12 mesos a un màxim de 60 mesos a data de l’1 de juliol del 2020, sense tenir en compte el període d’estat d’alarma si va interrompre l’activitat.

No superar els 5 anys consecutius d’alta al RETA

Haver exercit l’activitat durant 12 mesos consecutius abans de l’1 de juliol de 2020 (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre aquesta activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)
Desenvolupar una activitat econòmica a Sitges i tenir tots els permisos exigibles relatius a l’activitat
Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.
Tramitació: La tramitació es podrà fer mitjançant la pàgina web de l’ajuntament de Sitges www.sitges.cat, a l’apartat de portal de tràmits.

Termini de sol·licitud: 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Pagament: Avançament del 85% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 15% un cop es justifiquin les despeses.

3- AJUT PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL I LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ

Destinats a donar suport econòmic a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre (socials, culturals, assistencials o esportives) a partir de dues línies de treball:

1a línia per a contractes preCovid-19 (contractes realitzats des de l’1 de gener del 2020 i que han mantingut els seus treballadors contractats durant la pandèmia i que no han fet cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

2a línia per als contractes nous postCovid-19 (que s’iniciïn després de la finalització de l’estat d’alarma o des de la finalització d’un ERTO hagin generat una nova contractació fins al 14 de setembre del 2020

Imports en funció del tipus de contracte

Contractes indefinits: ajudes fins a un màxim de 3.600 €.
Contractes superiors a 6 mesos: ajudes fins a un màxim de 2.400 €
I Contractes igual o superior a 3 mesos: ajudes fins a un màxim de 1.200 €.

Es poden sol·licitar ajuts per a més d’una contractació però l’import total a percebre no podrà ser superior a 5.500 €.

Requisits Sitges línies d’ajuts autònoms i empreses

Generals:

Realitzar una activitat declarada NO essencial durant la vigència de l’estat d’alarma.
Tenir la seu fiscal o el centre de treball a Sitges.
Disposar de tots els permisos per exercir l’activitat.
Estar al corrent de les obligacions tributàries.
No haver estar sancionat amb pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions.
Complir amb tots el requisits en matèria de integració de persones amb discapacitat, d’igualtat, de prevenció d’assetjament i de prevenció de riscos laborals.
Queden excloses les contractacions a familiars fins a segon grau i els contractes d’alta direcció.
Queden excloses les empreses de treball temporal.

Requisits específics pels ajuts pel manteniment dels llocs de treball:

No haver aplicat un ERTO.
Contractes a partir de 01/01/2020 vigents a la data de sol·licitud.
Durada del contracte superior a 6 mesos i com a mínim de mitja jornada.
Centre de treball ubicat al municipi.

Requisits específics pels ajusts per noves contractacions:

Contractes realitzats a partir de la finalització de l’estat d’alarma i/o a la finalització de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i fins al 14 de setembre de 2020.
Contractes amb una durada igual o superior a tres mesos i com a mínim de mitja jornada.
Per contractacions als centres de treball ubicats a Sitges.

Tramitació: La tramitació es podrà fer mitjançant la pàgina web de l’ajuntament de Sitges www.sitges.cat, a l’apartat de portal de tràmits.

Termini de sol·licitud Sitges línies d’ajuts autònoms i empreses

1a línia per a ajuts al manteniment dels llocs de treball (Contractes Vigents)
15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

2a línia per a ajuts a nova contractació (Nous Contractes): fins al 14 de setembre de 2020.

Pagament: avançament del 85 % i 15 % un cop presentada la justificació

Més informació: nivell10@sitges.cat