L’Ajuntament de Sitges obre el termini per sol·licitar l’ajut econòmic per a la creació d’empreses

0
931

L’Ajuntament de Sitges obre el termini per sol·licitar l’ajut econòmic per a la creació d’empreses

Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de juliol a través del portal municipal (https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajuts).

L’Ajuntament de Sitges ha obert el termini per sol·licitar l’ajut econòmic per al foment de l’emprenedoria ila creació d’empreses noves. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament fins al 28 de juliol a Promoció Econòmica. L’objectiu és incentivar l’autoocupació i donar suport a les empreses o persones treballadores autònomes que decideixen iniciar la seva activitat econòmica a la vila.Les empreses s’han d’haver creat entre l’1 d’agost de 2022 fins al 30 de juny de 2023.

Requisits ajut econòmic per a la creació d’empreses

Entre els requisits per optar a l’ajut hi ha presentar un pla de negoci, un pla econòmic-financer detallat i tambécal que l’activitat econòmica i el domicili fiscal estigui a Sitges. També poden optar-hipersones autònomes o empreses que tinguin el domicili fiscal fora del terme municipal de Sitges, però desenvolupin l’activitat econòmica en un local ubicat dins del terme municipal, i que el nombre de persones treballadores contractades sigui inferior a 12.

L’import de la subvenció serà com a màxim del 80% de les factures presentades, excepte l’IVA de la despesa que no formarà part de la despesa finançable. Així l’import màxim de l’ajut és de 6.000 €. Per a aquelles activitats econòmiques desenvolupades en el domicili de residència de la persona emprenedora l’import màxim de l’ajut es fixa en 1.000 €.

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges destina un total de 75.000 euros aquest 2023 per impulsar aquest ajut econòmic.

Properament es procedirà a l’obertura de la convocatòria de l’ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l’ocupació. A través d’aquests dos ajuts, l’Ajuntament de Sitges preténrecolzar el creixementdel teixit productiu de la vila i col·laborar amb les empreses/autònoms els quals realitzen contractacions de personal amb millors condicions laborals.

Convocatòria

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajuts/ajuts-i-subvencions-de-lajuntament-de-sitges-per-autonoms-i-empreses-per-lany-2023

Termini per presentar sol·licituds

Del 17 de juny al 28 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

Presentació de sol·licitud

A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat o a l’enllaç directe https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=595

Bases

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajuts/bases-dels-ajuts-i-subvencions-a-la-contractacio-i-la-creacio-dempreses