L’Ajuntament de Sitges obre la segona convocatòria d’ajuts per a la Inspecció Tècnica d’Edificis i Certificats Energètics

0
322

Segona convocatòria d’ajuts per a la Inspecció Tècnica d’Edificis i Certificats Energètics

La Regidoria dHabitatge destina una partida de 25.000 euros per a ajudes per a la Inspecció Tècnica d’Edificis. Per incentivar la millora, la conservació i el manteniment del parc d’habitatges de Sitges.

Podeu sol·licitar l’ajuda les juntes, comunitats de propietaris o els propietaris únics d’edificis. Amb habitatges destinats a residència habitual i permanent, amb una antiguitat superior als 45 anys.

L’Ajuntament de Sitges obre la convocatòria per atorgar Ajudes per a la Inspecció Tècnica d’Edificis

Per aconseguir la Inspecció Tècnica d’Edifici (ITE) i els Certificats Energètics.

Dels habitatges destinats a residència habitual. Podeu sol·licitar l’ajuda les juntes, comunitats de propietaris o els propietaris únics d’edificis. Amb habitatges destinats a residència habitual i permanent, amb una antiguitat superior als 45 anys.

Com explica la regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, “la iniciativa pretén guiar les comunitats de veïns en l’ordenació i la programació de les actuacions de renovació i adequació dels edificis. L?objectiu és millorar el parc d?habitatge de Sitges. I generar un interès més gran per la conservació. El manteniment i la rehabilitació dedificis sota criteris deficiència energètica”.

Aquesta és la segona convocatòria municipal del programa dajuts, que destina una partida de 25.000 euros

I és el pas previ necessari per optar, posteriorment, a altres ajuts a la Rehabilitació Arquitectònica i Energètica. Tant pel que fa a les ajudes directes com pel que fa al finançament a través d’Institut Català de Finances.

Les propietats dels edificis estan obligades a superar la ITE. Que serveix per detectar patologies, problemes daccessibilitat i mancances energètiques. Així com per prioritzar lordre i la importància de les actuacions necessàries per solucionar-les. Les propietats interessades a disposar de la ITE hauran de presentar la documentació requerida fins a l’1 de juny, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges (https://seu.sitges.cat/).

L’Oficina Local de l’Habitatge atorgarà els ajuts per ordre estricte de sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits estipulats a les bases reguladores dels mateixos.

La concessió dels ajuts seguirà un règim de concurrència competitiva i en cas que les sol·licituds superin la dotació pressupostària, aquesta es prorratejarà per donar resposta a totes les demandes. El seguiment de la tramitació es farà a l’Oficina Local de l’Habitatge (OLH).