ajuntament de sitges

L’Ajuntament de Sitges ofereix assessorament per millorar l’eficiència energètica als habitatges 

Actualment, des que ha començat l’any s’han pogut beneficiar 6 famílies de Sitges del programa d’auditories i intervencions als habitatges de pobresa energètica. Impulsat per la Diputació de Barcelona.

L’objectiu és rebaixar els costos de les factures de subministraments (aigua, llum i gas).

De famílies amb situació de vulnerabilitat, dur a terme millores de  l’eficiència energètica a la llar, i realitzar canvi d’hàbits i costums en el consum energètic.

A Sitges, des de l’inici d’any sis famílies ja s’han pogut beneficiar del programa d’auditories.

Per millorar l’eficiència energètica dels habitatges per aconseguir un estalvi en subministraments energètics.

Durant el 2018 es van intervenir 10 domicilis per enfortir accions preventives com la instal·lació d’elements de millora de l’eficiència energètica.

També s’han tramitat bons socials i canvis de tarifa.

La regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament de Sitges està adherit al programa Auditories i intervencions als habitatges de pobresa energètica.

Es tracta d’un recurs de la Diputació de Barcelona per oferir als consistoris accions preventives i educatives per millorar l’eficiència dels habitatges en situació de vulnerabilitat.

Reduir les despeses dels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas), capacitar les persones i famílies afectades i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

Amb aquest programa d’auditories a les llars es vol anar més enllà d’ajudar a fer el pagament de les factures de subministraments bàsics.

I aconseguir l’ajustament de les tarifes i contractes dels subministraments.

L’objectiu amb aquest programa és principalment acompanyar la ciutadania a fer un canvi d’hàbits en el consum energètic.

Per millorar les condicions de vida dels usuaris de serveis socials amb especial atenció a les llars amb infants, gent gran i persones dependents. 

La intervenció consta de dues visites al domicili.

Que són dutes a terme per personal tècnic per conèixer les necessitats dels habitatges i identificar les possibles actuacions per aconseguir millorar l’eficiència energètica.

En la primera visita hi va un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un altre en inclusió social.

Es duu a terme una auditoria energètica, en la qual s’instal·len aparells de monitoratge de consums elèctrics.

S’analitzen factures i hàbits de consum i es recullen dades sociolaborals i de percepció de la salut de les persones que hi viuen.

En la segona visita, s’instal·len elements per millorar l’eficiència energètica, com ara bombetes de baix consum, temporitzadors, virets per a les finestres, o regletes amb interruptor.

I es donen consells pràctics sobre consum eficient i es fa un assessorament personalitzat sobre les possibilitats d’optimitzar les condicions de contractació dels subministraments.

També es fan tràmits amb les companyies subministradores i si s’escau es demana el bo social, un descompte fixat pel Govern per protegir a les llars considerades vulnerables,  o canvis de tarifa.

Les persones beneficiàries també reben una sessió de formació per a un ús més eficient dels subministraments bàsics, anàlisi de factures i coneixements dels drets dels consumidors.