L’Ajuntament de Sitges publica el llistat provisional de persones admeses a la convocatòria d’ajudes al lloguer just

0
586

Llistat provisional de persones admeses a la convocatòria d’ajudes al lloguer just

El llistat d’admesos a les ajudes al lloguer just es pot consultar a sitges.cat/habitatge i indica, de les 442 sol·licituds rebudes, quines han estat admeses i excloses provisionalment.

On consultar el llistat d’admesos a les ajudes al lloguer just

L’Ajuntament de Sitges ha publicat al web municipal sitges.cat/habitatge el llistat de sol·licituds admeses i excloses de la darrera convocatòria d’ajuts al lloguer just, a la qual el consistori ha previst destinar 2,1 milions d’euros.

De les 442 sol·licituds presentades, 365 han estat admeses provisionalment. 69 excloses provisionalment, dues excloses per incompatibilitat amb les bases per diferents conceptes i sis més excloses per presentació fora de termini.

Com solucionar l’exclusió provisional

Les persones excloses provisionalment a les quals se’ls ha fet un requeriment de documentació, disposen fins el 20 de setembre per presentar-la. A comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La presentació de documentació ·legacions s’ha de realitzar en aquest tràmit a la seu electrònica o bé presencialment a l’OAC amb cita prèvia.

El 2020, les ajudes al lloguer van arribar a 491 llars

i a un total de 1.083 persones, i van servir per assumir de mitjana el 56,7% de la despesa d’aquestes llars, en relació a un lloguer mitjà de 654 euros.