L’Ajuntament de Sitges restaura la riera de Vallbona

0
315

Riera de Vallbona

Les operacions de neteja de residus de la Riera de Vallbona també han inclòs la retirada d’arbres que havien caigut i que podien crear un tap en cas de torrentades d’aigua.

La regidoria d’Espais Naturals esta portant a terme una actuació de recuperació mediambiental a la riera de Vallbona

Que executa Naturalea, una empresa especialitzada en la gestió mediambiental d’entorns naturals.

L’actuació implica 450 metres d’aquesta riera, a la urbanització de Ratpenat, des del carrer d’Antoni Sardà fins al pont del passatge de Vallbona.

El tram de riera on es treballa és un punt de pas del veïnat entre Ratpenat i Vallbona i s’hi han detectat abocaments i deixalles, que ara es retiraran. Hi ha 20 metres cúbics de runa i restes de formigó, i 5 metres cúbics de plàstics i altres residus que s’enviaran al gestor autoritzat per al seu tractament. 

El regidor d’Espais naturals de l’Ajuntament de Sitges, Eduard Terrado Pablo, indica que

“la riera de Vallbona és un entorn natural que recuperem, després d’anys de peticions veïnals en aquest sentit”. I afegeix que “la neteja que s’hi fa garanteix que la riera pugui fer la seva funció natural de conduir l’aigua, a més de protegir les espècies autòctones del Garraf i eliminar les espècies invasores”.

La neteja forestal reduirà la massa vegetal allà on tingui massa densitat i s’eliminaran espècies invasores.

També es retiraran arbres caiguts, totalment o parcialment, i que també podrien obstaculitzar el pas de les torrentades d’aigua formant un tap. El treball forestal inclou desbrossar el terreny i triturar-ne les restes, realitzar una poda baixa i una desbrossada selectiva manual, sempre seleccionant les espècies autòctones a conservar.