L’Ajuntament de Sitges vetlla per la situació laboral dels joves

0
359

La regidoria de Joventut vol saber situació laboral dels joves de Sitges i activa una bústia anònima en línia perquè els joves tinguin quina és la seva situació laboral.  

La bústia està disponible al web de l’Ajuntament de Sitges www.sitges.cat/serveis/joventut

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sitges posa a disposició dels joves una bústia anònima en la que podran explicar i denunciar la seva situació laboral.

L’objectiu és estudiar quina és la realitat a Sitges, a partir de les experiències dels propis joves. Així com traslladar les denuncies a inspecció laboral. El regidor de Joventut, Xavier Salmerón, ha aclarit que. “Des de l’Ajuntament de Sitges som conscients que no es pot generalitzar. Ja que la gran majoria d’establiments ho fa correctament, però hem de treballar per evitar l’incompliment d’aquells que no ho fan bé”.

Per a Xavier Salmerón, “les males pràctiques perjudiquen la imatge dels sectors econòmics. I, a més, hem de protegir els drets de les persones treballadores i evitar la precarització laboral”.

L’explosió de positius de Covid-19 en la població menor de 30 anys, en les darreres setmanes. Ha posat de manifest “les queixes i preocupacions dels joves confinats. Per no haver cobrat cap mena de prestació econòmica de baixa laboral perquè no estaven donats d’alta a la seguretat social”, tal com explica el regidor de Joventut.

La situació ha permès detectar també joves que, tot i haver estat en contacte amb persones positives, “no s’han confinat per por a perdre la feina o no percebre cap prestació”, explica Xavier Salmerón.

Situació laboral dels joves de Sitges

Davant aquest context, la regidoria de Joventut ha creat una bústia anònima. Per obtenir una fotografia real laboral de Sitges (horari, sector, edat, entre d’altres). El qüestionari inclou també l’opció d’escollir entre diferents problemàtiques laborals relacionades amb les condicions salarials, per exemple. El qüestionari es online està disponible al web de l’Ajuntament de Sitges: www.sitges.cat/serveis/joventut.

“L’Ajuntament de Sitges no té competències en la inspecció laboral i és per això que amb aquesta eina volem facilitar a l’administració competent d’inspecció i sanció, la informació relativa sobre qüestions laborals”, ha afirmat Xavier Salmerón.

Així, les dades recopilades serviran per fer una diagnosi de la situació laboral del jovent de Sitges. Així com per traslladar la denúncia al Centre d’Iniciatives Econòmiques Nivell 10, i a l’oficina d’inspecció laboral del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sitges treballa, de forma coordinada amb altres municipis de la comarca i el Consell Comarcal, per fomentar polítiques actives d’ocupació juvenil.

Altres dades d’interès

Es calcula que un 33,40% de la població a Catalunya menor de 25 anys està desocupada. Segons l’Enquesta de població activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) amb dades del primer trimestre de l’any.

Sitges tenia, el mes de juny, 1.287 persones aturades (11,91% de la població). Segons l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Durant el primer trimestre de l’any a Sitges hi havia 192 joves menors de 30 anys, donades d’alta al Servei Públic d’Ocupació segons dades de la Mancomunitat Penedès-Garraf.