L’Ajuntament fa una crida a les propietats amb habitatges disponibles perquè s’afegeixin al programa Reallotgem.cat

0
392

Programa Reallotgem.cat

El programa Reallotgem.cat vol donar resposta a situacions d’urgència social a través de la mobilització d’habitatges disponibles de mercat privat. Els quals signaran un contracte de lloguer amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, qui podrà avançar-los, de cop, els primers 18 mesos.

L’Ajuntament de Sitges és l’encarregat de cercar aquests habitatges, i les famílies que se’n beneficiïn hauran de fer una aportació mensual d’entre el 10 i el 18% dels seus ingressos en concepte de lloguer, tot i que l’import íntegre del lloguer mensual serà abonat per la Generalitat.

L’Ajuntament de Sitges convida a les persones propietàries d’un habitatge buit a sumar-se al programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

El programa té com a objectiu llogar habitatges privats buits per allotjar les famílies en situació d’urgència que disposen d’un informe favorable de la Mesa d’Emergències de Catalunya.

En aquest cas és l’Ajuntament l’administració encarregada de localitzar els habitatges. Mentre que l’AHC compensa aquesta gestió amb una aportació de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa.

L’Agència, a més, pot avançar fins a 18 mesos de lloguer a la propietat, i posteriorment procedir als pagaments mensuals.

Les persones o famílies beneficiàries del programa pagaran entre el 10 i el 18% del preu del lloguer en funció dels ingressos.  

El preu dels habitatges haurà de complir amb l’actual Llei de contenció de rendes d’arrendaments.

La regidora d’Habitatge, Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó,

Anima a les propietats privades a “ser una part activa en l’ampliació del parc d’habitatges socials i de lloguer just a Sitges, juntament amb la gestió i les aportacions econòmiques de les administracions implicades”.

Fins ara, el programa Reallotgem.cat cercava habitatges buits per reallotjar. Per la via de la cessió d’ús, persones en situació d’emergència econòmica i social que amb una proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’Emergències de Catalunya estiguin pendents de reallotjament.

Ara, a més, la Generalitat de Catalunya ha aprovat  una ampliació del programa

Per a la captació d’habitatges que es puguin oferir com a lloguer a les persones que hi resideixin, en casos de desnonament imminent.

L’habitatge cedit per la propietat privada ha d’estar en condicions d’habitabilitat, amb cèdula, certificació energètica i butlletins de subministraments. Si calen obres d’adequació la propietat haurà d’executar-les, en un termini màxim de 3 mesos, a càrrec del seu pressupost.